Spausdinti

Nuo 2018-02-01 iki 2014-02-28 Kalbos komisijos konsultantai VĮ Registrų centrui suteikė 1879 konsultacijas dėl įmonių pavadinimų. 1139 pavadinimai, arba 61 proc., įvertinti kaip atitinkantys lietuvių bendrinės kalbos normas, 740, arba 39 proc., kaip neatitinkantys.


     Nelietuviški pavadinimai sudarė 11 proc. visų vertintų, vasarį pateikta registruoti 212 tokių pavadinimų. Tai mažiausia neigiamai įvertintų pavadinimų dalis.

     302 įmonių pavadinimai, arba 16 proc., neigiamai įvertinti dėl formalių rašybos taisyklių nesilaikymo. Dažniausios tokio vertinimo priežastys – simbolinis pavadinimas neišskirtas kabutėmis, o tiesioginis – priešingai – išskirtas, visas pavadinimas parašytas didžiosiomis raidėmis.

     222 pavadinimai, arba 12 proc., atmesti dėl įvairių kitų priežasčių (pavadinimą sudarantys žodžiai nesusieti tarpusavyje, pavartotos nelietuviškos abėcėlės raidės (w ir x), nelietuviški ženklai (pvz., &), nebūdingi lietuvių kalbai raidžių deriniai (dvigubi priebalsiai, kelių skirtingų priebalsių samplaikos ir pan.), nenorminiai žodžiai, santrumpos, yra rašybos klaidų ar pan.

     Įmonių pavadinimų negali sudaryti pavadinimai su nenorminiais žodžiais (svetimybėmis, žargonybėmis ir pan.). Vasarį pateikti registruoti tokie su senosiomis svetimybėmis sudaryti pavadinimai: UAB „Dratas“, MB „Stuba“, UAB „Senoji bakūžė“, UAB „Gaspadorius LT“. Įmonių steigėjams reikėtų atkreipti dėmesį, kad senosios tarmėse vartotos svetimybės neteiktinos viešojoje kalboje, taip pat ir įmonių pavadinimuose.

     Kiti su nenorminiais žodžiais sudaryti pavadinimai: UAB „Maisto puzlė“, UAB „Marketingo parkas“, MB „Internetinis marketingas“, UAB „Olego marketingas“, UAB „Baltijos menedžmentas“, UAB „Distributorius“, UAB „Biznio linija“, UAB „Kreatyvo technologijos“, UAB „Vakarų gerbūvis“, MB „Gerbūvio ekspertai“. Žodžiai puzlė, marketingas, didtributorius (distribucija), menedžmentas (menedžeris), biznis, kreatyvas, gerbūvis yra nevartotinos svetimybės, pavadinimuose negali būti vartojami ir su šiais žodžiais ar iš jų sudaryti nauji vediniai.

     61 proc. pavadinimų vasario mėn. iš karto įvertinta teigiamai, didžioji tokių pavadinimų dalis buvo sudaryta iš lietuviškų bendrinių žodžių, pvz.: MB „Mums tinka“, VšĮ „Kartu su žirgu“, asociacija „Pagavau, nufotografavau, paleidau“, MB „Pasagėlė“, MB „Fėjų burtai“, Šiaulių plaukimo centras „Delfinas“, VšĮ „Kažkaip kitaip“, MB „Turiu fotoaparatą“, VšĮ „Labanaktis“, MB „Nesušlapk“, UAB „Viskas ore“, UAB „Pavirsk drugeliu“, UAB „Mama, aš sergu LT“, UAB „Ne tik svogūnai“,  MB „Sielotyra“.


Kalbos konsultacijų grupės inf.