Spausdinti
Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 881 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymą“.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 881 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymą“ (Žin., 2004, Nr. 109-4089). Šiuo nutarimu ministerijos ir Vyriausybės įstaigos įgaliojamos teikti joms pavestų veiklos sričių terminų straipsnius Valstybinei lietuvių kalbos komisijai – Terminų banko duomenų tvarkytojai. Artimiausiu laiku minėtose institucijose bus sudarytos terminijos komisijos, kurios rūpinsis ne tik teisės aktuose jau vartojamų terminų inventorizavimu, bet ir naujų terminų teikimu Terminų bankui.

Audra Ivanauskienė