Spausdinti
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisė 2010 m. balandžio 7 d. dar kartą apsvarstė skolinį „marketingas“ ir toliau palaiko lietuvišką jo atitikmenį „rinkodara“.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisė 2010 m. balandžio 7 d. apsvarstė Lietuvos marketingo asociacijos 2010 m. kovo 3 d. prašymą (gautas 2010-03-22) dėl termino marketingas vartojimo.

Terminologijos pakomisės nuomone, anglų kalbos žodis marketing savo raiška aiškiai neparodo sąvokos turinio, todėl ir iš lietuviško termino atitikmens nederėtų reikalauti, kad raiška visiškai atskleistų turinį. Termino semantika ir motyvacija yra svarbūs dalykai, tačiau nepamirština, kad terminas kartu yra ir susitarimo dalykas, todėl dėl reikšmės nereikėtų kritikuoti jau keliolika metų daugelyje žodynų ir kitų leidinių teikiamo anglų k. termino marketing lietuviško atitikmens rinkodara. Yra ir kitų panašios darybos terminų, pavyzdžiui, kainodara, eilėdara, kurie nėra suprantami tik kaip „kainų darymas“, „eilių darymas“. Paisant tik žodžio dalių semantikos, terminas kainodara yra gal net neaiškesnis už rinkodarą, bet tai nėra pakankamas pagrindas keisti nusistovėjusio termino.

Atkreipiame dėmesį, kad terminas rinkodara nebuvo paimtas iš kalbos, o specialiai sukurtas kaip anglų k. termino marketing atitikmuo. Taigi negalima teigti, kad rinkodara įvardija siauresnę sąvoką, nei apima marketingas. Taip daroma žala terminijai, vartotojai dar labiau supainiojami. Prireikus įvardyti kitą – siauresnę – sąvoką, jai reikėtų kito termino.

Interneto tekstuose marketingo ir rinkodaros vartojimo dažnis yra panašus. Tai rodo, kad terminas rinkodara yra perspektyvus ir ilgainiui gali visiškai pakeisti skolinį. Be to, lietuvių kalboje neturime skolinio marketas, yra rinka, todėl greta jos nesistemiška būtų teikti nepamatuotą marketingą.

Be įvairių mokslinių ir publicistinių tekstų, terminas rinkodara jau daugiau nei dešimtmetį vartojamas ir teisės aktuose. Svarbu tai, kad būtent rinkodara yra įtraukta į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1749 patvirtintą Studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą (Žin., 2009, Nr. 158-7135). Taigi tikėtina, kad aukštųjų mokyklų ir verslo organizacijų padalinių pavadinimai su žodžiais marketingas ar rinkodara ilgainiui suvienodės – lietuviškas terminas visuomenėje jau gerai žinomas ir suprantamas, o užsitęsęs blaškymasis niekam nėra naudingas. Būtų gražu, jei Lietuvos marketingo asociacija savo pavadinimu rodytų pavyzdį.

 Parengė Alvydas Umbrasas