Spausdinti

Lietuvos Respublikos terminų banke skelbiami vabzdžių (Insecta) klasės vabalų (Coleoptera) būrio Cerambycoidea antšeimiui priklausančių vabalų pavadinimai.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2018 metų lapkričio 8 d. posėdyje protokoliniu nutarimu Nr. PN-15Dėl kai kurių vabzdžių (Insecta) klasės vabalų (Coleoptera) būrio Cerambycoidea antšeimio vabalų lietuviškų pavadinimų“ patvirtino rekomendacinį vabzdžių (Insecta) klasės vabalų (Coleoptera) būrio Cerambycoidea antšeimiui priklausančių vabalų pavadinimų sąrašą.
Lietuvos Respublikos terminų banke (http://terminai.vlkk.lt) paskelbta daugiau kaip du šimtai trisdešimt Terminologijos pakomisės apsvarstytų vabalų rūšių ir genčių pavadinimų (akiuočiai, ąžuolgręžiai, drebuleniai, gaisrasekiai, grakšteniai, karnadiriai, laibūnai, lapuotininkai, luobatašiai, margūnai, ožiaragiai, pilkšiai, pušiagraužiai, ragijai, rašteniai, rusvūnai, skiedreniai, stagarinukai, stiebalindžiai, strangalijos, šerdgraužiai, ūsuotėliai, ūsuočiai, vėtrasekiai, žabinukai, žieduoliai, žievėplėšiai ir kt.).

Šie pavadinimai taip pat skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo svetainėje, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos svetainėje (žr. Nutarimai. Protokoliniai nutarimai, čia; visas terminologijos rekomendacijas žr. Terminija. Terminijos rekomendacijos, čia). Terminų banke pateikiami ne tik vabalų šeimų, genčių ir rūšių pavadinimai, bet nurodomi ir taksonominių rangų hierarchiniai santykiai, pvz.: ūsuotiniai (šeima) ↔ ūsuotėnai (pošeimis) ↔ juodūnai (gentis) ↔ paprastasis juodūnas (rūšis), raudonšlaunis juodūnas (rūšis), rusvakojis juodūnas (rūšis).

Kai kurie šio sąrašo vabalų – Ergates faber ir Necydalis major – lietuviški pavadinimai nesutampa su pavadinimais, teikiamais Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-814. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės ekspertai (biologijos specialistai), atsižvelgdami į biologijos nomenklatūros binariškumo ir sistemiškumo principus, rekomendavo vietoj Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąraše įrašyto vabalo Ergates faber pavadinimo ūsuotis dailidė teikti pavadinimą ūsenis dailidė (Ergates gentis – ūseniai, o ūsuočiaiCerambyx gentis), o vietoj vabalo Necydalis major pavadinimo didysis trumpasparnis medkirtisdidysis lapuotininkas (Necydalis gentis – lapuotininkai, o medkirčiaiSpondylis gentis).

Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus inf.