Spausdinti
, terminologija

2015 m. Lietuvos Respublikos terminų bankas papildytas psichoanalizės, gynybos, švietimo, technologijos mokslų ir pramonės sričių terminais iš naujausių 2011–2014 m. išleistų ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos teigiamai įvertintų terminų žodynų.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos teigiamai įvertinti buvo šie terminų žodynai:

  1. Lietuvių–anglų ir anglų–lietuvių psichoanalizės terminų žodynėlis (elektroninis leidimas) / T. V. Kajokas, V. Mickutė, B. Didžiokaitė. – Vilnius: Lietuvos psichoanalizės draugija, 2011;
  2. NATO medicinos terminų aiškinamasis žodynas AMedP-13(A), 2011;
  3. Lingvodidaktikos terminų žodynas / M. Ramonienė, J. Brazauskienė, N. Burneikaitė, J. Daugmaudytė, E. Kontutytė, J. Pribušauskaitė; Vilniaus universitetas. – Vilnius: Vilniaus universitetas: Vilniaus universiteto leidykla, 2012;
  4. NATO terminų aiškinamasis žodynas = NATO glossary of terms and definitions (English and French) (papildymai);
  5. Aiškinamasis elektrotechnikos ir elektronikos gaminių terminų žodynas: 4200 terminų [lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, rusų kalbomis] / A. Kaulakienė, J. Matukas, V. Palenskis, V. J. Valiukėnas, P. J. Žilinskas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras: Vilniaus universitetas, 2014;
  6. Aiškinamasis medienos terminų žodynas: 3020 terminų lietuvių k., anglų k., vokiečių k., prancūzų k., rusų k. / [rengimo grupė: A. E. Barkauskas, J. Gydas, A. Kajalavičius, G. Keturakis, B. Papreckis, R. Vingelienė, J. Klimavičius]; [atsakingasis redaktorius B. Papreckis]. – 3-ioji patais. ir papild. laida. – Kaunas: Technologija, 2014;
  7. Aiškinamasis aprangos terminų žodynas: daugiau kaip 6000 terminų lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbomis / [S. A. Ratautas, E. Strazdienė, A. Gulbinienė]. – Kaunas: Technologija, 2014.

Elektroninius terminų žodynų duomenis Terminų banko informacinei sistemai Valstybinės lietuvių kalbos komisijos užsakymu tvarkė Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija.

Šiuo metu Lietuvos Respublikos terminų banke skelbiama daugiau kaip 234 000 terminų straipsnių. Be Lietuvos Respublikos teisės aktų terminų, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomendacijų, Lietuvos Respublikos terminų banke galima rasti 45 terminų žodynų duomenis.

Lietuvos Respublikos terminų banke skelbiamų terminų žodynų sąrašas

Parengė Gita Kazlauskaitė