Spausdinti
, terminologija

Bendradarbiaujant su Lietuvos standartizacijos departamentu 2015 m. Lietuvos Respublikos terminų banke pradėti skelbti Lietuvos terminų standartų duomenys.

Vadovaudamasi Terminų standartų vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2012 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. N-1 (132), Valstybinė lietuvių kalbos komisija terminų standartus įvertino teigiamai: lietuviški terminų straipsniai atitiko terminologijos principus ir kalbos taisyklingumo reikalavimus.
Šiuo metu Terminų banke skelbiami šių Lietuvos terminų standartų terminai:

 1. LST EN 1005-1:2004+A1:2009 Mašinų sauga. Žmogaus fizinis darbingumas. 1 dalis. Terminai ir apibrėžtys
 2. LST EN ISO 8130-14:2004 Miltelinės dengimo medžiagos. 14 dalis. Terminija (ISO 8130-14:2004)
 3. LST EN 415-1:2004+A1:2009 Pakavimo mašinų sauga. 1 dalis. Pakavimo mašinų ir susijusios įrangos terminija ir klasifikacija [panaikintas]
 4. LST EN 12792:2004 Pastatų vėdinimas. Terminija, raidiniai ir grafiniai simboliai
 5. LST EN 1792:2004 Suvirinimas. Daugiakalbis suvirinimo ir panašių procesų terminų sąrašas
 6. LST EN ISO 19952:2005 Avalynė. Aiškinamasis žodynas (ISO 19952:2005)
 7. LST EN 13809:2005 Turizmo paslaugos. Kelionių agentūros ir kelionių organizatoriai. Terminija
 8. LST EN ISO 18513:2005 Turizmo paslaugos. Viešbučiai ir kitų rūšių apgyvendinimo paslaugos. Terminija (ISO 18513:2003)
 9. LST EN ISO 7998:2006 Oftalmologinė optika. Akinių rėmeliai. Terminų atitikmenų sąrašai ir aiškinamasis žodynas (ISO 7998:2005)
 10. LST EN ISO 10286:2007 Dujų balionai. Terminija (ISO 10286:2007)
 11. LST EN ISO 21183-2:2007 Lengvosios konvejerio juostos. 2 dalis. Lygiaverčių terminų sąrašas (ISO 21183-2:2005)
 12. LST EN ISO 18369-1:2007 Oftalmologinė optika. Kontaktiniai lęšiai. 1 dalis. Aiškinamasis žodynas, klasifikavimo sistema ir specifikacijų ženklinimo rekomendacijos (ISO 18369-1:2006)
 13. LST ISO 5127:2008 Informacija ir dokumentavimas. Aiškinamasis žodynas (tapatus ISO 5127:2001)
 14. LST ISO 612:2008 Kelių transporto priemonės. Automobilių ir vilkikų su priekabomis matmenys. Terminai ir apibrėžtys (tapatus ISO 612:1978)
 15. LST EN ISO 11145:2008 Optika ir fotonika. Lazeriai ir lazerinė įranga. Aiškinamasis žodynas ir simboliai (ISO 11145:2006)
 16. LST 1394:2009 Alaus pramonė. Aiškinamasis žodynas
 17. LST CEN ISO/TS 27687:2009 Nanotechnologijos. Nanoobjektų terminija ir apibrėžtys. Nanodalelė, nanoskaidula ir nanoplokštelė (ISO/TS 27687:2008, pataisyta 2009-02-01 versija)
 18. LST EN 1330-9:2009 Neardomieji bandymai. Terminija. 9 dalis. Akustinės spinduliuotės bandymų terminai
 19. LST EN 12374:2009 Pakuotės. Lanksčiosios tūbelės. Terminija
 20. LST IEC 60050-821:2009 Tarptautinis elektrotechnikos žodynas. 821 dalis. Geležinkelių signalizacijos ir saugos įrenginiai (tapatus IEC 60050-821:1998)
 21. LST EN ISO 14050:2010 Aplinkos apsaugos vadyba. Aiškinamasis žodynas (ISO 14050:2009)
 22. LST EN ISO 445:2010 Krovinių padėklai. Aiškinamasis žodynas (ISO 445:2008) [panaikintas]
 23. LST EN ISO 12706:2010 Neardomieji bandymai. Bandymas skverbikliais. Aiškinamasis žodynas (ISO 12706:2009)
 24. LST EN 15357:2011 Kietasis atgautasis kuras. Terminija, apibrėžtys ir aprašymai
 25. LST EN 24006:2011 Takiosios medžiagos tekėjimo vamzdynais matavimas. Aiškinamasis žodynas ir simboliai (ISO 4006:1991)
 26. LST EN 1540:2012 Ekspozicija darbo vietoje. Terminija
 27. LST EN 13481-1:2012 Geležinkelio taikmenys. Bėgių kelias. Sąvaržų eksploatacinių charakteristikų reikalavimai. 1 dalis. Apibrėžtys

Parengė Gita Kazlauskaitė