Spausdinti

   Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2019 m. rugsėjo 26 d. posėdyje protokoliniu nutarimu Nr. PN-6 „Dėl rekomendacijos „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų induočių augalų rūšių pavadinimų“ patvirtino į naująją Lietuvos raudonąją knygą trauktinų saugomų augalų lietuviškus pavadinimus.

   Lietuvos Respublikos terminų banke (http://terminai.vlkk.lt) paskelbta šimtas septyniasdešimt Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės apsvarstytų saugomų augalų pavadinimų (pūslėtoji aldrūnė, smiltyninis laibenis, miškinė dirsuolė, širdžialapė kaldezija, pievinė viksva, totorinė maludė, žalioji gegūnė, Borbašo gvazdikas, miškinis eraičinas, pievinė gencijonėlė, pievinė avižaitė, trilapė bligna, gelsvasis palėnas, plačialapis begalis, smulkiažiedė svila, didžioji džioveklė, miškinė glindė, šiurkščioji vanagutė, pelkinis kalnasargis, pelkinis ratenas, gauruotoji žilstė, penkialapis dobilas, druskinis astruolis, pavasarinis vikis, liūninė našlaitė ir kt.). Atkreipiamas dėmesys, kad Terminologijos pakomisės ekspertai ištaisė lotyniškų pavadinimų Neottianthe cucullatamiškinė plikaplaiskė ir Silene lituanicalietuvinė naktižiedė pažyminių rašybą (iš „cuculata“ į „cucullata“, iš „lithuanica“ į „lituanica“).

   Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į botanikos specialistų nuomones ir realios vartosenos kirčiavimo polinkius, patikslino kai kurių saugomų augalų pavadinimų kirčiavimą: auksvei̇̃tis, mi̇̀glė, pienãžolė, plaũretis, rãtenas.

   Minėta rekomendacija skelbiama Lietuvos Respublikos Seimo svetainėje, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos svetainėje (žr. Nutarimai. Protokoliniai nutarimai, čia; visas terminologijos rekomendacijas žr. Terminija. Terminijos rekomendacijos, čia).


                                                                                  Parengė Renata Viršilienė