Spausdinti

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2019 m. lapkričio 7 d. posėdyje protokoliniu nutarimu Nr. PN-8 „Dėl rekomendacijos „Dėl kai kurių samanų (kerpsamanių ir lapsamanių) lietuviškų pavadinimų“ patvirtino kai kurių samanų lietuviškus pavadinimus.

   Lietuvos Respublikos terminų banke (http://terminai.vlkk.lt) paskelbta per 170 Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės apsvarstytų samanų (kerpsamanių ir lapsamanių) pavadinimų (barzdotoji barzdenė, akytoji stieblapė, tįsioji frulanija, paprastoji plojenė, Pirsono lepidozija, durpyninė žvynutė, kaičioji ričija, balkšvoji drėgva, apskritalapė brija, pievinė auksotė, vaiskioji uolenė, smailioji kuplė, tujinutinė pelkmė, smulkioji versmenė, mažasis zuikrugis, plunksninė švitrelė, plačialapis kiminas, dantytoji skomenė, garbanotoji veisija ir kt.).

   Šie pavadinimai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo svetainėje, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos svetainėje (žr. Nutarimai. Protokoliniai nutarimai, čia; visas terminologijos rekomendacijas žr. Terminija. Terminijos rekomendacijos, čia). Terminų banke jie teikiami su apibrėžtimis ir anglų, latvių, lenkų, vokiečių kalbų atitikmenimis.


                                                                                        Parengė Renata Viršilienė