Spausdinti
Lietuvos Respublikos terminų bankas papildytas paukščių anatomijos terminais (daugiau nei 7000 terminų straipsnių).

Lietuvos Respublikos terminų bankas (http://terminai.vlkk.lt) papildytas paukščių anatomijos terminais (daugiau nei 7000 terminų straipsnių) iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įvertinto L. Daugnoros, R. R. Budrio, R. Trainienės žodyno „Paukščių anatomijos terminai“.

 

Elektroninius terminų žodynų duomenis Terminų banko informacinei sistemai Valstybinės lietuvių kalbos komisijos užsakymu tvarkė Matematikos ir informatikos institutas ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija.

 

Šiuo metu Lietuvos Respublikos terminų banke skelbiama daugiau kaip 144 tūkstančiai terminų straipsnių. Be VLKK rekomendacijų  ir teisės aktų terminų, Lietuvos Respublikos terminų banke galima rasti 25 žodynų duomenis:

 

1.   Aiškinamasis geležinkelių transporto terminų žodynas: terminai lietuvių, anglų, vokiečių ir rusų kalbomis / Nijolė Juškaitė, Stasys Keinys, Kazys Sakalauskas; Vilniaus Gedimino technikos universitetas, AB Lietuvos geležinkeliai. – Vilnius: Lietuvos geležinkeliai, 2006.

2.   Aiškinamasis įmonės vadybos terminų žodynas / Bronislovas Martinkus, Bronius Neverauskas, Algimantas Sakalas ... [et al.]; Kauno technologijos universitetas. – Kaunas: Technologija, 2000.

3.   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas / rengėjai R. Gatautis, R. Gudauskas, O. Gurskienė ... [et al.]. – Vilnius: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 2008.

4.   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas / Petras Švenčianas, Arvydas Adomavičius, Kęstutis Buinevičius ... [et al.]; Kauno technologijos universitetas. – Kaunas: Technologija, 2004.

5.   Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas: su vokiečių, anglų, prancūzų ir rusų kalbų atitikmenimis / R. Čiukas, J. Katunskis, A. Kaulakienė ir kt.; Kauno technologijos universitetas. – Kaunas: Technologija, 2001.

6.   Aiškinamasis telekomunikacijų terminų žodynas / parengė V. Valiukėnas, R. Sabaliauskaitė, J. Gabijūnienė. AB „Lietuvos telekomas“. – Vilnius: „Lietuvos telekomas“, 2004.

7.   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas / Eugenijus Kisinas; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2002.

8.   Artilerijos terminų žodynas / Eugenijus Kisinas; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2004.

9.   Automatikos terminų žodynas / Vilius Antanas Geleževičius, Angelė Kaulakienė, Stanislovas Marcinkevičius... [et al.]. – Vilnius: Technika, 2004.

10. Chemijos terminų aiškinamasis žodynas / Kazys Daukšas, Jurgis Barkauskas, Vitas Daukšas ... [et al.]. – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003.

11. Dekoratyvinių augalų vardynas: lietuvių, lotynų, anglų, vokiečių, lenkų ir rusų kalbomis / Dalia Kisielienė, Ieva Grigienė, Algirdas Grigas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007.

12. Enciklopedinis edukologijos žodynas / Leonas Jovaiša. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2007.

13. Enciklopedinis karybos žodynas / Petras Algirdas Čiočys, Jurgis Janukevičius, Edvardas Jasiulionis ... [et al.]; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2008.

14. Enciklopedinis kompiuterijos žodynas / Valentina Dagienė, Gintautas Grigas, Tatjana Jevsikova. – Vilnius: TEV, 2005.

15. Fizikos terminų žodynas: lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių ir rusų kalbomis / Vilius Palenskis, Vytautas Valiukėnas, Valerijonas Žalkauskas, Pranas Juozas Žilinskas. – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007.

16. Inžinieriai, technikai ir technologai. Trikalbis aiškinamasis žodynėlis / parengė Danguolė Andriuškevičienė, Algirdas Tamulevičius, Vytautas Valiukėnas. – Vilnius: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 2005.

17. Jonizuojančiosios spinduliuotės ir radiacinės saugos terminų žodynas: 336 terminai lietuvių k., anglų k., prancūzų k., vokiečių k., rusų k. / Vytautas Valiukėnas, Eglė Makariūnienė, Gendrutis Morkūnas; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Radiacinės saugos centras. – Vilnius: BĮ UAB „Litimo“, 1999.

18. Paukščių anatomijos terminai = Nomina anatomica avium / L. Daugnora, R.  R.  Budrys, R. Trainienė; Lietuvos veterinarijos akademija. Anatomijos ir histologijos katedra, Vilniaus universitetas. Zoologijos katedra. – [Kaunas] : Naujasis lankas : Lietuvos veterinarijos akademija, 2002.

19. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas / Vytautas Valiukėnas, Pranas Juozas Žilinskas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006.

20. Politikos mokslų enciklopedinis žodynas / redaktorių kolegija: Algimantas Jankauskas (ats. redaktorius) ... [et al.]. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007.

21. Radioelektronikos terminų žodynas / Kazimieras Gaivenis, Gytis Juška, Vidas Kalesinskas ... [et al.]; [vyr. redaktorius Vilius Palenskis]. – Vilnius: BĮ UAB „Litimo“, 2000.

22. Sporto terminų žodynas. T. 1. 2-asis patais. ir papild. leid.: Aiškinamasis žodynas. Angliški, vokiški, rusiški terminų atitikmenys. Būtiniausios žinios / Parengė S. Stonkus. Lietuvos kūno kultūros akademija. – Kaunas: LKKA, 2002.

23. Vadovai ir vadybininkai : trikalbis aiškinamasis žodynėlis: 217 terminų / [parengė Danguolė Andriuškevičienė, Algirdas Tamulevičius, Vytautas Valiukėnas]. – Vilnius: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, 2006.

24. Žinduolių pavadinimų žodynas. Lotynų, lietuvių, anglų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbomis / P. Bluzma, R. Mažeikytė, E. Mackevičius ... [et al.]. – Vilnius: Ekologijos institutas, 2002.

25. Žuvų pavadinimų žodynas / sudarytojas / Juozas Virbickas. Vilniaus universiteto Ekologijos institutas. – Vilnius: Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2005.

 

Parengė Aušra Marcinkevičienė