Spausdinti
, terminologija

Gegužės 27 d. posėdyje Valstybinė lietuvių kalbos komisija pritarė ekonomikos ir finansų terminų straipsnių rinkiniams, sudarytiems pagal Vilniaus universiteto vadovėlius.

Lietuvos Respublikos terminų banke paskelbti terminai (statusas teiktinas) iš šių vadovėlių:
Egidijus Bikas. Finansų rinkos ir depozitinės institucijos: Vilniaus universiteto vadovėlis. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013;
Vytautas Gavelis, Povilas Gylys, Danguolė Klimašauskienė, Venantas Mačiekus, Neringa Ramanauskė, Aušrytė Rastenienė, Vytautas Snieška. Mikroekonomika: [Vilniaus universiteto] vadovėlis. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2017;
Vytautas Gavelis, Povilas Gylys, Venantas Mačiekus, Neringa Minkevičienė, Regina Paliulytė, Erstida Ulvidienė, Laima Urbšienė. Makroekonomika: Vilniaus universiteto vadovėlis. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017.
Terminų straipsniai (iš viso 288) parengti bendradarbiaujant su Vilniaus universitetu ir vadovėlių autoriais.


Paskelbtų terminų pavyzdžiai:
abejingumo kreivė, akcijų įsigijimo teisė, amortizaciniai atskaitymai, antrinė vertybinių popierių rinka, asmeninės pajamos, autonominis vartojimas, baigtinės prekės ir paslaugos, bendrasis nacionalinis produktas, blogybė, blogoji prekė, būtiniausioji prekė, diskrečioji prekė, disponuojamosios pajamos, Engelio kreivė, faktinės investicijos, finansų sistema, fiskalinė politika, Giffeno prekė, grynasis nacionalinis produktas, grynosios palūkanos, hibridiniai vertybiniai popieriai, hipotekos obligacija, hipotekos vertybinis popierius, indėliai ir indėlių sertifikatai, individo realiosios metinės pajamos, išvestiniai vertybiniai popieriai, kiekio mokestis, komercinis vekselis, kompensacijos darbuotojams, kredito nevykdymo apsikeitimo sandoris, kreditų rinka, makroekonomika, mikroekonomika, monopolinė konkurencija, naudingumo funkcija, neplanuotos investicijos, neutralioji prekė, nominalusis bendrasis vidaus produktas, normalioji prekė, obligacijomis užtikrinta obligacija, oficialioji ekonomika, pajamų efektas, pajamų poveikio kreivė, pakeitimo efektas, paklausos dėsnis, paklausos elastingumas, paklausos kiekis, paklausos kreivė, paprastoji prekė, pardavimo pasirinkimo sandoris, pasiūlos dėsnis, pasiūlos kiekis, pasiūlos kreivė, paskola užtikrintas vertybinis popierius, paskolomis užtikrinta obligacija, pinigų rinka, pirkimo pasirinkimo sandoris, pirminė vertybinių popierių rinka, planuotos investicijos, politinė ekonomija, prabangos prekė, reinvestavimas, reitingavimas, renta, rezervavimo kaina, ribinė pakeitimo norma, ribinis kapitalo produktas, ribinis polinkis taupyti, ribinis polinkis vartoti, rinkos infrastruktūra, rinkos mechanizmas, savivaldybės obligacija, struktūrinė finansinė priemonė, struktūrinis vertybinis popierius, su paskolomis susieta nota, tarpinės prekės ir paslaugos, taupymo funkcija, tauriųjų metalų rinka, tobulieji pakaitalai, tobulieji papildiniai, tolydžioji prekė, vartojimo rinkinys, vartotojo pusiausvyra, verslo įmonės obligacija, vertės mokestis, vidutinis polinkis taupyti, vidutinis polinkis vartoti, žemės renta.


Parengė Alvydas Umbrasas