Spausdinti
Lietuvos Respublikos terminų banke paskelbti „Medicininės histologijos ir embriologijos vardyno“, žodyno „Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai“ ir „Paukščių pavadinimų žodyno“ duomenys.

           Lietuvos Respublikos terminų bankas (http://terminai.vlkk.lt) papildytas terminais iš trijų Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įvertintų terminų žodynų: „Medicininės histologijos ir embriologijos vardyno“ (sudarė Albertas Vitkus ir kt.) – 6085 terminų straipsniai, žodyno „Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai“ (sudarė Linas Daugnora ir kt.) – 14863 terminų straipsniai, „Paukščių pavadinimų žodyno“ (sudarė Mečislovas Žalakevičius, Irena Žalakevičienė) – 12472 terminų straipsniai.

           Elektroninius terminų žodynų duomenis Terminų banko informacinei sistemai Valstybinės lietuvių kalbos komisijos užsakymu tvarkė Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija.

           Šiuo metu Lietuvos Respublikos terminų banke skelbiama daugiau kaip 180 tūkstančių terminų straipsnių. Be Lietuvos Respublikos teisės aktų terminų, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rekomendacijų, Lietuvos Respublikos terminų banke galima rasti 32 terminų žodynų duomenis.

          Terminų žodynų, kurių duomenys skelbiami Lietuvos Respublikos terminų banke, sąrašas

Parengė Gita Kazlauskaitė