Spausdinti
, terminologija

Sausio 30 d. posėdyje Kalbos komisija pritarė pagal aukštųjų mokyklų vadovėlius – V. Lakio „Audito teorija ir praktika“ ir S. Maciulevičiaus, A. Venčkausko, E. Kazanavičiaus „Kompiuterių architektūra“ – parengtiems audito ir informatikos terminų straipsnių rinkiniams.

Terminų straipsnių rinkiniai paskelbti Lietuvos Respublikos terminų banke. Jiems suteiktas statusas teiktinas.

Terminų straipsnių rinkiniai parengti bendradarbiaujant su Vilniaus universitetu, Kauno technologijos universitetu ir vadovėlių autoriais.

Audito vadovėlio (Vaclovas Lakis. Audito teorija ir praktika. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017) rinkinį sudaro šių terminų straipsniai:

profesionalaus elgesio principas,
objektyvumo principas,
konfidencialumo principas,
nuomonės nepriklausomumas,
savikontrolė,
periodinis auditas,
tarpinė vidaus audito ataskaita,
žodinė vidaus audito ataskaita,
fragmentinė vidaus audito ataskaita,
galutinis vidaus audito ataskaitos projektas,
audito įrodymų šaltiniai,
tikras ir teisingas vaizdas,
stratifikacija,
atrankos rizika,
klaidos nuokrypis,
patikimumo lygis,
testuojamos visumos dispersija,
testuojamos visumos dydis,
piniginių vienetų atranka,
nesisteminė atranka,
grupių atranka,
sisteminė atranka,
sluoksninė atranka,
stratifikuotoji atranka,
parankioji atranka,
kvotinė atranka,
ekstrapoliacija,
atsitiktinė klaida,
sisteminė klaida,
koeficientų metodas,
skirtumų metodas,
atitvėrimo metodas,
nuolatiniai audito dokumentai,
einamieji audito dokumentai,
audito dokumentai,
informacinės sistemos auditas,
horizontalioji finansinių ataskaitų analizė,
vertikalioji finansinių ataskaitų analizė,
pastoviosios sąnaudos,
kintamosios sąnaudos,
teigiamieji pinigų srautai,
neigiamieji pinigų srautai,
pradiniai likučiai,
pobalansiniai įvykiai,
pelno (nuostolių) auditas,
apskaitos duomenų klastojimas,
apgaulė,
apgaulės trikampis,
Laferio kreivė,
prisisotinimo taškas,
Fenikso sindromas,
dokumentinis vertybių likutis,
apskaitos dokumentai,
pirminiai apskaitos dokumentai,
suvestiniai apskaitos dokumentai,
pagalbiniai apskaitos dokumentai,
sąlyginė nuomonė,
besąlyginė nuomonė,
neigiama nuomonė.

Informatikos vadovėlio (Stasys Maciulevičius, Algimantas Venčkauskas, Egidijus Kazanavičius. Kompiuterių architektūra: vadovėlis. – Kaunas: Technologija, 2015) rinkinį sudaro šių terminų straipsniai: 

komandų sistemos architektūra,
kompiuterio mikroarchitektūra,
procesoriaus mikroarchitektūra,
kompiuterio sistemos architektūra,
superskaliarinis procesorius,
procesoriaus forsavimas,
įvesties ir išvesties įtaisas,
Von Neumanno architektūra,
Harvardo architektūra,
minikompiuteris,
mikrokompiuteris,
specialusis nešiojamasis kompiuteris,
internetinis nešiojamasis kompiuteris,
internetinis stalinis kompiuteris,
išmanusis telefonas,
planšetofonas,
įterptinis kompiuteris,
įterptinis procesorius,
įterptinė sistema,
elektroninių knygų skaityklė,
skaitmeninis signalų procesorius,
tinklo procesorius,
grafikos procesorius,
platforma,
atminties adresas,
komandos formatas,
registrų grupė,
lygiagrečioji magistralė,
nuoseklioji magistralė,
magistralės plotis,
hipergijų mechanizmas,
daugiaprocesoriškumas,
procesoriaus našumas,
kompiuterio našumas,
kompiuterio našumo testai,
paspartinti skaičiavimai,
klasteris,
SSD įtaisas,
diskų kaupiklių masyvas,
išorinės atminties tinklas,
tinklinė duomenų saugykla,
diskrečioji grafikos plokštė,
diskrečioji grafika,
integruotoji grafika,
bendrosios paskirties skaičiavimai naudojant grafikos procesorius,
pertraukties prioritetas,
pertraukties vektorius,
POST procedūra,
programa valdomi duomenų mainai,
tiesioginiai duomenų mainai,
tiesioginių mainų su atmintimi valdiklis,
paskirstytoji sistema,
paskirstytieji skaičiavimai,
debesija,
plečiamumas,
dėklo rodyklė,
dėklo viršūnė,
apsaugotasis režimas,
virtualusis 8086 režimas,
realiojo adreso režimas,
sistemos valdymo režimas,
segmento registras,
komandų skaitiklis.

 

Parengė Gita Kazlauskaitė