Spausdinti
Lietuvos Respublikos terminų banke paskelbta šešiolika nykstančių augalų rūšių pavadinimų.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2015 m. balandžio 2 d. posėdyje protokoliniu nutarimu Nr. PN-1 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2007 m. birželio 5 d. rekomendacijos Nr. R-1 (l-11) „Dėl kai kurių augalų rūšių, įrašytų į Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją, lietuviškų pavadinimų“ papildymo“ patvirtino daugiau kaip dešimt nykstančių augalų rūšių pavadinimų.

Lietuvos Respublikos terminų banke (http://terminai.vlkk.lt) paskelbta šešiolika į Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją įrašytų augalų rūšių pavadinimų (triskiautė adenija, raudonžiedis dangvys, tankialapė juka, siauralapis ozyris, dramblotasis pūslaitis, plaukuotasis sausrūnas, žemoji velniapupė, geltonžiedė unkarina ir kt.), taip pat Terminų banke paskelbti keturi nauji augalų genčių pavadinimai (dangvys, pūslaitis, sausrūnas, unkarina).

 

Šie pavadinimai taip pat skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo svetainėje, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos svetainėje (žr. Nutarimai. Protokoliniai nutarimai, čia; visas terminologijos rekomendacijas žr. Nutarimai. Terminija, čia). Terminų banke jie teikiami su apibrėžtimis ir lotynų kalbos atitikmenimis.

Parengė Aušra Marcinkevičienė