Spausdinti

     Lietuvos Respublikos terminų banke skelbiami grybų (inoperkulinių diskomicetų) lietuviški pavadinimai.

    Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2020 m. gegužės 7 d. nuotoliniame posėdyje protokoliniu nutarimu Nr. PN-8 „Dėl rekomendacijos „Dėl grybų (inoperkulinių diskomicetų) lietuviškų pavadinimų“ patvirtino rekomendacinį inoperkulinių diskomicetų lietuviškų pavadinimų sąrašą.
     Šio sąrašo rengėjas – Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biomokslų instituto prof. Ernestas Kutorga. Jo pasiūlytus pavadinimus apsvarstė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisė (doc. dr. Zigmantas Gudžinskas, doc. dr. Živilė Lazdauskaitė, prof. habil. dr. Jonas Remigijus Naujalis, dr. Mindaugas Rasimavičius, dr. Palmira Zemlevičiūtė). Surinkti iš ankstesnių šaltinių ar sudaryti naujus inoperkulinių diskomicetų pavadinimus prof. E. Kutorgai reikėjo sudarant leidinio „Lietuvos grybai“ 3 tomo 6 dalį „Inoperkuliniai diskomicetai (Discomycetes inoperculatae)“ (Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2020). Inoperkuliniai diskomicetai – apotecius sudarantys aukšliagrybiai, kuriems būdingi operkulo neturintys aukšliai.
    Lietuvos Respublikos terminų banke (http://terminai.vlkk.lt) paskelbta daugiau kaip penki šimtai minėtų grybų lietuviškų pavadinimų, pavyzdžiui: alksninė būgnė, rausvoji drebutė, šviesioji geltontaurė, mažoji heiderija, žalzganoji juodripkė, svogūninis kekeras, obelinė kauburėlė, avietinis kristalgrybis, usninė pirotėja, kaulavaisinis purpurgrybis, spyglinis odpuodis, paprastoji slapūnė, akytoji spurgė, žolinė stiklašerė, karūninė taurytė, lapamėgis uknolūnas ir kt.
    Šis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos protokolinis nutarimas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo Teisės aktų informacinėje sistemoje, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos svetainėje (žr. Nutarimai. Protokoliniai nutarimai, čia; visas terminologijos rekomendacijas žr. Terminija. Terminijos rekomendacijos, čia).


                                                                      Parengė Renata Viršilienė