Spausdinti
Terminų banke pradėti skelbti Aplinkos ministerijos terminijos pateikti ir Terminologijos pakomisės bei Kalbos komisijos apsvarstyti terminai.

Lietuvos Respublikos terminų banke pradėti skelbti Aplinkos ministerijos terminijos pateikti ir Terminologijos pakomisės bei Kalbos komisijos apsvarstyti terminai. Lapkričio 10 d. Kalbos komisija aprobavo keturis terminų straipsnių rinkinius, kuriuos sudaro Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto ir Cheminių medžiagų rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai vertinimo tvarkos aprašo projekto terminai.
Terminų banką žr. terminai.vlkk.lt.