Spausdinti
Kalbos komisijoje instruktuoti asmenys, dirbsiantys su Terminų banko informacine sistema. Artimiausiu metu tikimasi aktyvesnės terminijos komisijų veiklos.

Daugelyje ministerijų, departamentų, tarnybų ir kt. institucijoje šiais ir praėjusiais metais buvo sudarytos terminijos komisijos. Kai kurios iš jų sėkmingai įsitraukė į Lietuvos Respublikos terminų banko kūrimo darbą, tačiau nemaža dalis dar delsia inventorizuoti savo sričių terminus ir teikti aprobuoti Kalbos komisijai. Dėl šios priežasties Terminų banke duomenų vis dar nedaug. Iki šiol aktyviausiai dirbo Žemės ūkio ministerijos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos terminijos komisijos. Terminų taip pat pateikė Ūkio ministerija, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ir kt.

Liepos ir rugpjūčio mėnesiais Kalbos komisijoje per 30 įvairioms institucijoms atstovaujančių asmenų buvo supažindinti su Terminų banko informacine sistema, gavo prisijungimo slaptažodžius. Instruktažas bus tęsiamas ir rugsėjo mėnesį. Tikimasi, kad artimiausiu metu suaktyvės terminijos komisijų darbas.

Apie Terminų banko koncepciją, organizacinę struktūrą plačiau žr. čia 

Parengė Alvydas Umbrasas