Spausdinti
Lietuvos Respublikos terminų banke paskelbta daugiau kaip 3 000 „Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodyno“ terminų, atnaujinti enciklopedinio kompiuterijos, artilerijos terminų, apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinio termino žodynų duomenys.

     Lietuvos Respublikos terminų banke (http://terminai.vlkk.lt) paskelbti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos teigiamai įvertinto „Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodyno“ (sudarė A. Sliesoravičius, J. Lazauskas, V. Stanys, S. Keinys, G. Klimovienė) terminai. Tai yra daugiau kaip 3 000 lietuviškų augalų selekcijos, genetikos, sėklininkystės terminų, kultūrinių maistinių bei pašarinių augalų genčių, rūšių ir Lietuvoje išvestų veislių vardų su lietuviškais aiškinimais ir anglų bei rusų kalbų atitikmenimis.

     Terminų banke taip pat paskelbti atnaujinti šių žodynų duomenys:

  • Enciklopedinis kompiuterijos žodynas / V. Dagienė, G. Grigas, T. Jevsikova; Matematikos ir informatikos institutas. – Vilnius: TEV, 2008.
  • Artilerijos terminų žodynas / E. Kisinas; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2004.
  • Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas / E. Kisinas; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2002.

     Dabar Terminų banke ne tik skelbiami šių žodynų terminų straipsniai, bet ir pridėti terminų apibrėžtyse vartojamų kitų terminų saitai.

     Darbus atliko Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto Informatikos metodologijos skyriaus Kompiuterinės lingvistikos grupė ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas.