Spausdinti
Lietuvos Respublikos terminų banke šiuo metu skelbiama per 22 000 terminų. Be Valstybinės lietuvių kalbos komisijos apsvarstytų ir aprobuotų teisės aktuose vartojamų terminų ir kitų Terminologijos pakomisės apsvarstytų terminų, galima rasti ir komisijos įvertintų terminų žodynų terminų.

Lietuvos Respublikos terminų banke (http://terminai.vlkk.lt) šiuo metu skelbiama per 22 000 terminų. Be Valstybinės lietuvių kalbos komisijos apsvarstytų ir aprobuotų teisės aktuose vartojamų terminų ir Terminologijos pakomisės apsvarstytų kitų sričių (informacinių technologijų, botanikos) terminų, galima rasti ir komisijos įvertintų terminų žodynų terminų.

2005 m. Terminų banke buvo paskelbti Kauno technologijos universiteto mokslininkų parengto „Aiškinamojo tekstilės terminų žodyno“ (Kaunas: Technologija, 2001) terminai.

Šiuo metu jau galima rasti 2-ojo pataisyto ir papildyto „Sporto terminų žodyno“ (Kaunas: Lietuvos kūno kultūros akademija, 2002) terminus. Šiame aiškinamajame enciklopediniame žodyne pateikiama sporto ir su juo susijusių terminų, taip pat informacijos apie sporto reiškinius ir įvykius. Prie lietuviškų terminų pateikiami anglų, vokiečių, rusų kalbų atitikmenys.

Terminų banke „Aiškinamojo telekomunikacijų terminų žodyno“ (Vilnius: Lietuvos telekomas, 2004) terminus sutiko skelbti ir akcinė bendrovė TEO LT (iki 2006 m. gegužės 5 d. vadinosi AB „Lietuvos telekomas“). Žodyne teikiami pagrindiniai šiuolaikinių ryšio sistemų ir tinklų, ryšio paslaugų ir kiti terminai lietuvių, anglų, prancūzų ir rusų kalbomis.

Visi žodynai buvo svarstyti Kalbos komisijoje ir įvertinti pirmuoju lygiu –Valstybinė lietuvių kalbos komisija neprieštarauja.
Terminų banke jiems suteiktas teiktinų terminų statusas.

Parengė Gita Kazlauskaitė