Spausdinti
Gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Terminų banko įstatymą.

Gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Terminų banko įstatymą. Tai labai svarbus teisės aktas, nes iki šiol lietuvių kalbos terminijos nuoseklaus kaupimo, sisteminimo, norminimo, derinimo su kitų kalbų terminija klausimai teisiškai iš esmės nebuvo reglamentuoti.

Dėl nesuvienodintos, dažnai ir nesunormintos terminijos nuolat kyla sunkumų vertėjams, teisininkams, kitiems specialistams. Be to, nesant laisvai prieinamo internetinio terminų banko nelengva orientuotis terminų gausybėje.

Kalbos komisijos idėją kurti valstybinį terminų banką Seimo Europos reikalų komitetas pasiūlė įgyvendinti įstatymu. Jo projektą rengė komiteto pirmininko Vytenio Povilo Andriukaičio vadovaujama darbo grupė, sudaryta iš Seimo, Kalbos komisijos, Vertimo, dokumentacijos ir informacijos centro, Teisingumo ministerijos, Statistikos departamento, Lietuvos standartizacijos departamento, Lietuvos istorijos instituto, Lietuvių kalbos instituto atstovų.

Atsižvelgiant ir į kitų Europos šalių, jau sukūrusių panašius terminų bankus, patirtį buvo apibrėžtas pagrindinis Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo tikslas – užtikrinti nuoseklų sunormintų lietuvių kalbos terminų vartojimą, ypač teisės aktuose, sukurti bendrą įvairių valstybės institucijų informacinę sistemą, prie kurios galėtų prisijungti ir kiti fiziniai bei juridiniai asmenys, kuria galėtų laisvai naudotis Lietuvoje ir užsienyje dirbantys įvairių sričių specialistai, Europos Sąjungos dokumentų vertėjai.

Terminų banką tvarkys Kalbos komisija ir Seimo kanceliarija (pastaroji rūpinsis technine ir programine įranga).

Įstatymas nustato terminų teikimo Kalbos komisijai, tvirtinimo ir įtraukimo į terminų banką tvarką. Terminų teikėjai – pirmiausia valstybės institucijos, tačiau savo srities terminus gali teikti ir mokslo tiriamieji institutai, aukštosios mokyklos, privačios įmonės, net pavieniai asmenys.

Kalbininkų kartu su atitinkamų sričių specialistais apsvarstyti ir patvirtinti terminai bus prieinami ne tik internetu. Lietuvos Respublikos teisės aktuose teikiamus vartoti terminus numatyta papildomai skelbti specialiame kasmetiniame leidinyje.

Audra Ivanauskienė,
Kalbos komisijos Svetimžodžių skyriaus vedėja