Spausdinti
Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir kitos Lietuvos Respublikos valstybės institucijos – teisės aktų rengėjos jau praktiškai išbando vadinamąją vieno langelio sistemą derindamos Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminus lietuvių kalba.

            

             Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir kitos Lietuvos Respublikos valstybės institucijos – teisės aktų rengėjos jau praktiškai išbando vadinamąją vieno langelio sistemą derindamos Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminus lietuvių kalba. Pirmieji pasinaudoti šia sistema suskubo Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento terminologai. Kalbos komisijai jie atsiuntė paklausimą dėl ne tik Europos Sąjungos, bet ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio srities teisės aktuose nevienodai verčiamo angliško termino feed business operator (vok. Futtermittelunternehmer, pranc. exploitant du secteur de l'alimentation animale) lietuviško atitikmens. Įvairavimo teisės aktuose būta tikrai nemenko: tą pačią sąvoką įvardijo terminai pašarų tvarkymo subjektas, pašarų verslo operatorius, pašarų verslo subjektas, pašarų verslo ūkio subjektas, pašarų ūkio subjektas. Šį faktą konstatavo ir savo pastabų pateikė taip pat ir kitų ES institucijų – Europos Sąjungos Tarybos, Teisingumo Teismo, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, Regionų komiteto – teisininkai ir terminologai.

Kalbos komisija, atsakinga už terminų derinimą Lietuvoje, į pagalbą pasitelkė Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos terminijos komisijas. Išsamiai išnagrinėjus ir įvertinus visus minėtus terminus, buvo pasirinktas terminas pašarų ūkio subjektas. Argumentuotą Lietuvos institucijų sprendimą palankiai priėmė ir minėtų ES institucijų specialistai. Taigi nuo šiol vertėjams nebereikės gaišti laiko aiškinantis, kaip lietuviškai versti angl. feed business operator – tarpinstitucinėje ES terminų bazėje IATE jie ras sutartą lietuvišką terminą pašarų ūkio subjektas.  

Primename, kad terminų vieno langelio sistema buvo sumanyta siekiant aktyvesnio ir nuoseklesnio Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų terminologinio bendradarbiavimo. Ypač šią idėją skatino Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamentas. Terminologinio bendradarbiavimo tikslas – Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminų lietuvių kalba derinimas, kuo didesnis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų terminijos darnumas, aiškumas ir tikslumas.

Terminų vieno langelio sistema veikia taip: verčiamų ES teisės aktų projektų terminų klausimai vertėjų pateikiami savo institucijos terminologams, kurie pasirūpina su šiais klausimais supažindinti kitų ES institucijų terminologus ir, suformulavę terminų paklausimą, jį elektroniniu paštu išsiųsti terminų derinimo darbą Lietuvoje koordinuojančiai Kalbos komisijai. Savo ruožtu ši institucija, naudodamasi Lietuvos Respublikos terminų banko organizacine sistema, kartu su Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis ir įstaigomis organizuoja šių klausimų svarstymą ir sprendimų dėl terminų priėmimą. Apsvarstyti terminai per Kalbos komisiją išsiunčiami klausimus dėl jų pateikusiai ES institucijai.

Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminų lietuvių kalba derinimo procedūra Lietuvoje užtikrinama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminų lietuvių kalba derinimo“ (Žin., 2010, Nr. 84-4417). Siekiant kuo veiksmingesnio bendradarbiavimo, Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento iniciatyva numatytas įkurti Europos Sąjungos ir Lietuvos institucijų ir įstaigų terminologijos forumas. Jo steigiamoji konferencija planuojama birželio pradžioje.

 

Parengė Audra Ivanauskienė