Spausdinti
Programoje „Word 2010“ pateikiama daug įvairių priemonių tekstams rengti: į rašinį automatiškai įterpiama data, aptinkamos rašybos klaidos ir siūloma, kaip jas taisyti, sudaromas rašinio turinys, rodyklė. Bet ar viskuo, ką siūlo programa, galima pasitikėti? Agnė Strelkauskytė įspėja apie netikslumus.

 

     Programoje „Word 2010“ pateikiama daug įvairių priemonių tekstams rengti: į rašinį automatiškai įterpiama data, aptinkamos rašybos klaidos ir siūloma, kaip jas taisyti, sudaromas rašinio turinys, rodyklė. Bet ar viskuo, ką siūlo programa, galima pasitikėti?

     Deja, ne viskuo. Skaitant šia programa parengtus tekstus teko pastebėti klaidų, dėl kurių suabejojau juos rengusių autorių kompetencija. Paaiškėjo, kad tas klaidas įvėlė pati programa, o rašinių autoriai jų nepastebėjo: gal per daug pasitikėjo programa ar gal programos siūlymus palaikė šventa tiesa. Tam, kad į tokią situaciją nepakliūtų ir kiti, aptarsime, kaip nenueiti šios programos siūlomais klystkeliais.

Lentelių ir iliustracijų numeravimas

     Automatinis iliustracijų ir lentelių numeravimas nustatomas kortelėje „Nuorodinė antraštė“ (Nuorodos -> Įterpti antraštę). Galima pasirinkti vieną iš numatytųjų įterpiamų objektų pavadinimų: Figūra, Lentelė, Lygtis. Sąraše vietoj daugiausia reikalingo pav., pateikta nereikalinga Figūra.

     Kitas netikslumas. Objekto numeris turi būti rašomas prieš pavadinimą, pvz., 1 lentelė, o ne atvirkščiai – ne Lentelė 1. Taigi pavadinimas turi prasidėti skaitmeniu ir mažąja raide. Raidę mažąja galima pakeisti, bet numerį perkelti į priekį nėra galimybių. Kadangi iliustracijos ir lentelės numeruojamos automatiškai, tai numerius tikslinga palikti, bet tada objektų grupės pavadinimą (lentelė, pav., lygtis) į kiekvieno objekto antraštę tenka rašyti pačiam.

     Etiketėje „Įterpti antraštę“ bandyta pavyzdžiu parodyti, koks turėtų būti užrašas po iliustracija: 1 paveikslėlis: bendrieji oro nustatymai. Kad kas nors vartotų tokio pavidalo užrašą, neteko matyti. Visuotinai vartojamas šio užrašo pavidalas būtų toks: 1 pav. Bendrieji oro nustatymai.

Lentelių eilučių numeravimas

     Sąrašo elementus patogu ženklinti (brūkšneliais, taškais, žvaigždutėmis ir pan.) arba numeruoti (skaičiais, raidėmis). Pastraipos numeruojamos gerai: automatiškai rašomi pastraipų numeriai, po numerio dedamas taškas. Šią automatiką galima panaudoti ir lentelių eilutėms numeruoti. Tik ji veikia netiksliai: po numerio dedamas čia nereikalingas taškas – skyrybos ženklo funkciją atlieka lentelės vidiniai rėmeliai. Norint išvengti šios klaidos reikia apibrėžti naują skaičių formatą.

Datos ir laiko formatai

     Programoje pateikta 17 formatų. Lietuvoje dažniausiai naudojamas ilgas datos formatas, pavyzdžiui, 2012 m. sausio 9 d. Atitinkamas trumpasis – 2012-01-09. Skaitmenų grupes galima skirti ir tarpais – 2012 01 09. Gaila, tokio formato sąraše net nėra. (Programoje pateikti net penki datos formatai, kurie Lietuvoje nenaudojami, pvz.: 12 m. Sau. 09 d., 12-Sau-09, Sau-12, 2012/01/09, 12/01/09.)

Dokumentų šablonai

     Šablonai pateikiami interneto svetainėje „Office.com“. Tai darbotvarkės, tvarkaraščiai, kvietimai, vizitinės kortelės ir kiti dažnai reikalingi dokumentai.

     Šablonuose gausu klaidų ir netikslumų: neišverstų arba neteisingai išverstų frazių, nesuderintų linksnių ir kitų rašybos bei skyrybos klaidų, neteisingų datos ir laiko formatų, netaisyklingų terminų, oficialiuose dokumentuose, kuriuose reikia nurodyti vardą ir pavardę, prašoma tik vardo ir kt.

     Daugelis tų pačių klaidų kartojamos keliuose šablonuose. Todėl naudotis šablonais, netgi išsamiai aprašius visas klaidas, būtų per anksti. Geriau palaukti, kol jos bus ištaisytos. Na, o kol jų dar gausu, šablonus galima panaudoti pratyboms: rasti juose klaidas – gera užduotis mokiniams.

Keletas vertimo klaidų

     Apie programos vertimą ir jame vartojamus terminus išsamiai buvo rašyta žurnale „Gimtoji kalba“ (2011 m. Nr. 5, 6; VLKK.lt naujienose). Čia atkreipsime dėmesį tik į tuos terminus, kurie yra išversti klaidingai – ne ta reikšme, kokia iš tikrųjų yra, ir todėl gali smarkiai suklaidinti programos naudotoją. Štai keletas jų:

lentelė – kai kur lentele vadinamas rašinio turinys, todėl aptikus žodį „lentelę“, reikia pagalvoti, kas gi čia iš tikrųjų: lentelė ar turinys;

skirtukas – skirtuku beveik visur vadinama kortelė;

kontaktas – kontaktu dažnai vadinamas ne tik kontaktas, bet ir kontaktą užmezgantis arba palaikantis asmuo;

tarpas tarp eilučių – čia tarpu vadinamas intervalas. Pavyzdžiui, numatytose nuostatose parašyta, kad „tarpas tarp eilučių 1,15“, bet iš tikrųjų tada tarpas tarp eilučių tik 0,15 eilutės aukščio, o 1,15 yra eilučių intervalas (atstumas nuo vienos eilutės viršaus iki kitos eilutės viršaus, arba tarp eilučių bazinių linijų (apačių).

     Taigi ne visais programos„Word 2010“ siūlymais automatiškai ką nors įterpti ar suformatuoti verta pasitikėti. Tikriausiai jų yra daugiau, negu čia aprašyta. Tekstų rengėjus, kurie naudojasi šia programa, kviečiu jų ieškoti, o lokalizuotojus – operatyviai jas taisyti.

          Agnė Strelkauskytė

(Skelbiama iš kompiuterijos leidinio ne tik mokytojams „Veidrodis“, 2012 m. sausio 17 d.)

PASTABA. Apie kitus šios programos lietuvinimo trūkumus galima rašyti autorei arba adresu gintautas.grigas@mii.vu.lt