Spausdinti
, konkursai
Ką lietuvių tauta veikė, veikdavo, ką veiks...

  

   2008-aisiais Nacionalinio diktanto konkurso dalyviai rinko gražiausią lietuvišką žodį. Rinkimus laimėjo jaustukas ačiū. Tuo pat metu svetainės VLKK.lt lankytojai rinko dar ir labiausiai erzinantį piktžodį – tokiu buvo pripažintas pertaras ta prasme. (Plačiau čia.)

   2009-aisiais rinkome smagiausią ištiktuką. Diktanto konkurso baigiamojo etapo dalyviai tokiu pripažino keberiokšt, o VLKK svetainės lankytojai, pasiūlę iš viso daugiau kaip 100 ištiktukų, smagiausiu išrinko pyst. (Plačiau čia.)

   Šiemet siūlome atkreipti dėmesį, ką veikėme ir veikdavome 20 metų, – skelbiame veiksmažodžio rinkimus. Pirmiausia galima sakyti, kad veiksmažodis yra centrinė lietuvių kalbos figūra, sakinio ašis, aplik kurią tam tikrais linksniais ir junginiais dėliojami žodžiai – skleidžiasi mintis.

    Antra, veiksmažodis – daugelio vedinių pamatas, o kiek dar to paties veiksmažodžio priešdėlinių, priesaginių variantų, kurie savo ruožtu tampa skirtingų vardažodžių pamatu!
    Plg. veiksmažodis rašyti „Lietuvių kalbos žodyne“ fiksuotas su 20 priešdėlių (įskaitant ir tarminius, ir nenorminius): antrašyti, aprašyti, atrašyti, darašyti, įrašyti, išrašyti, paišrašyti, nurašyti, parašyti, papasirašyti, parrašyti, perrašyti, pierašyti, prirašyti, paprirašyti, razsirašyti, surašyti, pasirašyti, užrašyti
    Iš rašyti ir jo variantų atsiranda raštas (dienoraštis, aplinkraštis, kainoraštis, laikraštis, lydraštis, metraštis, mėnraštis, rankraštis, sąrašas; raštvedys, -ė), rašalas (rašaluotas, -a, rašaluoti, rašaluotumas), rašeiva, rašyba, rašyklė, rašiklis, rašymas, rašinys, rašytinis, rašytojas, raštingas, -a, raštininkas; aprašas, aprašymas; išrašas; savirašis...

   Koks veiksmažodis, Jūsų nuomone, per dvidešimt nepriklausomybės metų buvo Lietuvoje aktualiausias? Kuris iš gausaus lietuvių kalbos žodyno geriausiai apibūdintų lietuvių tautos, šalies piliečių veiksmus?

    Siūlykite pagrindinio svetainės puslapio dešinėje, žr. skyrių KLAUSIAME. Įvykus pirmajam diktanto konkurso etapui, tame pačiame skyriuje bus paskelbtas pasiūlytųjų veiksmažodžių sąrašas – svetainės lankytojai balsuodami išrinks dvidešimtmečio veiksmažodį.
 

    Siūlyti galima įvairias veiksmažodžių formas – tiesioginės nuosakos (rašyti, rašo, rašome, rašėme, rašydavome...), liepiamosios nuosakos (rašyk, rašykite...), tariamosios nuosakos (rašytume, rašytute, rašytų)...
 

VLKK inf.

P. S. Vėliau prašysime siūlyti „perspektyvinį“ veiksmažodį – ką veiks? Ką linkėsite nuveikti Lietuvai kitą dešimtmetį.