Spausdinti
Europos institucijose tikimasi, kad šalys kandidatės įstos į ES jau sunorminusios terminiją, sukūrusios terminų bazes, taigi pasirengusios automatiniam tekstų vertimui.

Visą savaitę (2002 m. spalio 21–25 d.) Rygoje vyko tarptautinė terminologijos konferencija. Europos terminologai kas keleri metai vis susirenka pasidalyti patirtimi, pažiūrėti, ką naujo šioje srityje nuveikė kaimynai. Šiemetinę konferenciją paįvairino svečio iš Pekino K. Liu (Q. Liu) pranešimas apie terminus simbolius.
Kalbos komisija į Rygą vyko su konkrečiu tikslu – susitikti su „Info term“ direktoriumi iš Vienos Ch. Galinskiu (Ch. Galinski). Jis prieš penkerius metus ypač karštai rėmė Lietuvos standartizacijos departamento idėją kurti nacionalinį terminų banką, tačiau tuomet Lietuvoje neatsirado institucijos, galinčios koordinuoti tokią veiklą.
Europos institucijose tikimasi, kad šalys kandidatės įstos į ES jau sunorminusios terminiją, sukūrusios terminų bazes, taigi pasirengusios automatiniam tekstų vertimui. Kalbos komisijos pirmininkė I. Smetonienė ir Lietuvos standartizacijos departamento atstovė N. Dudlauskienė vyko į susitikimą su Lietuvos valstybinio terminų banko planu. Ponas Ch. Galinskis pažadėjo tarpininkauti Lietuvai tariantis su Europos Sąjunga, padėti sukaupta patirtimi.
Maloni staigmena – kvietimas apsilankyti Latvijos vertimo ir terminologijos centre. Ch. Galinskis, N. Dudlauskienė ir I. Smetonienė, lydimi centrodarbuotojos I. Vancanės (I. Vancane), turėjo progos pamatyti biblioteką, duomenų bazes. Latvijoje terminas pareina gana ilgą kelią, kol pripažįstamas tinkamu ir leidžiamas vartoti. Kurdamas terminus ir ieškodamas užsienietiškiems terminams latviškų atitikmenų Latvijos vertimų ir terminologijos centras bendradarbiauja su Terminologijos komisija, ministerijomis, parlamentu.

(2002-10-25, Irena Smetonienė)