Spausdinti
, vietovardžiai
Skelbiamas konkursas dėl paramos 2008 m. programoje numatytiems darbams vykdyti. Paraiškos priimamos iki 2007 m. birželio 19 d.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, koordinuojanti Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 m. programą, patvirtintą 2000 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1340, skelbia konkursą dėl paramos 2008 m. šioje programoje numatytiems darbams vykdyti. Pirmenybė teikiama programos 5.1, 5.6 ir 5.9 punktams.

Paraiškos turi būti parengtos pagal 2002 rugsėjo 26 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdžio protokoliniu nutarimu patvirtintą Kalbos programų vykdymo tvarką (pridedama).

Paraiškos priimamos iki 2007 m. birželio 19 d. imtinai, adresu: Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Žvejų g. 14A, LT-09310 Vilnius.

Išsamesnė informacija teikiama tel. (+ 370 5) 275 60 95, el. paštu vilija.ragaisiene@vlkk.lt, dar žr. http://www.vlkk.lt/programos.