Spausdinti
, svetimvardžiai
Skelbiamas 2009 m. Vilniaus universitete apgintas Indrės Baltrušaitienės magistro darbas „Svetimvardžių rašymo tradicijos formavimasis Lietuvoje“ (vadovė doc. dr. Irena Smetonienė).

   Svetainės VLKK.lt skyriuje „Nutarimai“, „Svetimvardžiai“, paskelbtas 2009 m. Vilniaus universitete apgintas Indrės Baltrušaitienės magistro darbas „Svetimvardžių rašymo tradicijos formavimasis Lietuvoje“ (vadovė doc. dr. Irena Smetonienė).

   Magistro darbe „Svetimvardžių rašybos formavimosi tradicija Lietuvoje“ keliama asmenvardžių teorijos problema, pristatomos kitų kalbų asmenvardžių vartojimo lietuvių kalboje taisyklės, pateikiama istorinė vartosenos ir kalbininkų minčių šiuo klausimu apžvalga. Daugiausia dėmesio skirta pavardžių vartosenai.  

    Į apžvalgą neįtraukti lietuvių pavardžių lenkinimo ir rusinimo atvejai, taip pat dabar daug diskusijų keliantys nelietuviškos kilmės lietuvių piliečių rašymo oficialiuosiuose dokumentuose klausimai.  

    Darbas visų pirma paremtas lingvistiniais ir praktiniais lietuvių kalbininkų argumentais, taip pat kiek filosofinėmis Lietuvos ir kitų šalių kalbininkų ir kultūros atstovų įžvalgomis.

    Pasirinkta tema apibrėžė ir skyrių skirstymą, stengtasi kitų kalbų asmenvardžių rašymo praktiką apžvelgti nuo pat raštijos pradžios iki šių laikų. Daugiausia dėmesio skirta aktyvaus lietuvių bendrinės rašomosios kalbos formavimosi laikotarpiui – XIX amžiaus pabaigos ir XX amžiaus pirmos pusės vartosenai.  

    Apžvelgus vartosenos formavimąsi daroma išvada, kad nenutrauktas natūralus kalbos vartojimo vystymosi procesas būtų teikęs originalų kitų kalbų asmenvardžių rašymą.

    Tiksli nuoroda, media/public/file/Svetimzodziai/str_mgr_VU09_IBaltrusaitiene.pdf