Spausdinti
, kompiuterija

Kalbos komisijos svetainėje VLKK.lt skelbiama nauja „Palemono“ šrifto versija (3.0). Nuo ankstesniosios ši skiriasi išplėsta ženklų aibe ir pakoreguotais ženklų piešiniais. Be to, dabar į ženklų rinkinį įtraukti visi WGL4 ženklai, kelios dešimtys Mokslo ir enciklopedijų leidybos centrui reikalingų ženklų, neseniai į unikodą įtraukti lietuvių dialektologijai reikalingi ženklai...


      Kalbos komisijos svetainėje VLKK.lt skelbiama nauja „Palemono“ šrifto versija (3.0), žr. skyrių „Palemonas“. 

     „Palemono“ versija 3.0 nuo ankstesniosios (2.1) skiriasi išplėsta ženklų aibe ir pakoreguotais ženklų piešiniais. Dabar visi keturi „Palemono“ šrifto stiliai (normalusis, kursyvas, pusjuodis ir pusjuodis kursyvas) turi visus koduočių (kodų lentelių) CP1250 (centrinės Europos), CP1251 (kirilikos), CP1252 (lotynų I), CP1253 (graikų), CP1254 (turkų), CP1257 (Baltijos šalių) ženklus ir visas kirčiuotas lietuviškas raides. Visais keturiais stiliais taip pat teikiami lituanistikai pritaikyti ženklai (apie 4000), dėl kurių „Palemonas“ ir buvo sumanytas. Didžiausią lituanistinio rinkinio dalį sudaro specialieji rašmenys: 1) tarmių fonetinės transkripcijos; 2) senųjų raštų; 3) baltistikos ir indoeuropeistikos.

     Šrifte įgyvendinta ženklų aibė yra pateikta knygoje: Ona Aleknavičienė, Laima Grumadienė, Albertas Gurskas, Petras Skirmantas, Mindaugas Strockis, Vladas Tumasonis. Lituanistinis šriftas „Palemonas“. Vilnius: Tautinių bendrijų namai, 2005, 304 p., ISBN 9955-546-22-0. Elektroninę šio leidinio versiją PDF formatu galima rasti skyriuje „Palemono“ šriftas“, media/public/file/Palemonas/Palemonas_knyga.pdf. Joje yra būtinos informacijos apie šį šriftą: susisteminti ženklų aprašai, ženklų ir jų komponentų kodai.

     Be to, į trečiąją versiją įtraukti visi WGL4 rinkinio ženklai (žr. http://www.microsoft.com/typography/otspec/wgl4.htm), kelios dešimtys Mokslo ir enciklopedijų leidybos centrui reikalingų ženklų, neseniai į Unikodą įtraukti lietuvių dialektologijai reikalingi ženklai. Beje, siūlymą įtraukti pastaruosius ženklus pateikė „Palemono“ darbo grupė.

     Daugumai lituanistikos ženklų Unikodo standartas nėra nustatęs konkrečių kodų, todėl kodai jiems parinkti iš šiame standarte numatytos privačiosios srities. Tačiau beveik visi šie ženklai gali būti išreikšti seka, kurios komponentai turi kodus. Įgyvendintas vadinamasis „Open Type“ funkcionalumas, įgalinantis gražiai pavaizduoti šias sekas tiek ekrane, tiek popieriuje.

     Ši šrifto versija sukurta pagal Europos Sąjungos SF projektą „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, projekto kodas VP2-3.1-IVPK-12-K-01-005.

Doc. dr. Vladas Tumasonis


P. S. Apie kirčiuotų raidžių kodavimą ir įvedimą iš klaviatūros galima pasiskaityti žr.: Tumasonis V. Lietuviškos kirčiuotos raidės: kodavimas ir įvedimas iš klaviatūros. – Informacijos mokslai, VU, 2007, nr. 42–43, p. 135–140.