Spausdinti
Gegužės 9 dieną Šilutės pirmojoje gimnazijoje vyko Šilutės rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų seminaras „Kalbinio ir literatūrinio ugdymo turinio naujovės bendrojo lavinimo mokykloje“.

Gegužės 9 dieną Šilutės pirmojoje gimnazijoje vyko Šilutės rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų seminaras „Kalbinio ir literatūrinio ugdymo turinio naujovės bendrojo lavinimo mokykloje“. Kalbos komisijos pirmininkė Irena Smetonienė skaitė paskaitą apie švietimo sistemos vietą kalbos politikos gairėse, apie kalbos kultūros dėstymo problemas bendrojo lavinimo mokykloje ir aukštosiose mokyklose, apie tarmių puoselėjimą ir jų dėstymą per kalbos pamokas. Seminare dalyvavo ir vyresniųjų klasių mokiniai. Didelio dėmesio susilaukė nauji kalbos normų sklaidos būdai, terminų kūrimo ir tvarkybos sistema.

Gegužės 14 dieną Kupiškio Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijoje Kalbos komisijos pirmininkė susitiko su Kupiškio miesto lituanistais.