Spausdinti
, konkursai
Skelbiame skyrybos variantus pirmojo 2008-ųjų metų diktanto tekste, taip pat ir porą rašybos variantų.

Skelbiame skyrybos variantus pirmojo 2008-ųjų metų diktanto tekste, taip pat ir porą rašybos variantų.

Galimi skyrybos ženklai nurodyti skliaustuose. Greta pagrindinio varianto pakelti šalutiniai variantai, o jeigu jų ne vienas, tai atskiriami pasviruoju brūkšniu. Kursyvu teikiami sintaksiniai vienetai, kurie, jei jau skiriami, tai skiriami iš abiejų pusių – skirti tik iš vienos būtų klaida (išimtinis atvejis pažymėtas žvaigždute (*).  

 

Vytautas V. Landsbergis

Senolio pranašystė

  Ankstyvas vasaros rytas. Saulė dar tik keliasi, rąžosi skaisčiaveidė(,) nenoriai pramerkdama užmiegotas akis, tingiai skleisdama pažeme išdrikusius plaukus. Ilgi(,) šilti spinduliai tįsta, driekiasi(,) *tarsi pirštai tarp rasotų žolių(,) čiupinėja viską, ką tik randa palikta po nakties:(–) žvėrelių pėdsakus smėlyje ir ant samanų, šaltinėlio čiurlenimą, rasotus voratinklius tarp galingų ąžuolų šakų. Jie glosto ir pirmąsias mėlynes, grožisi ant jų kybančiais rasos lašeliais. Landūs saulės zuikučiai tol naršo švintančią pamiškę, kol pasiekia Minijos pakrantę.

  Išdykę spinduliukai ties viena troba susižvalgo:

  – Žiūrėkite,(–) kažkas blyksi!(.) Gal pabandykime ten įlįsti?

  – Atsargiai,(–) galbūt tai kokie nors spąstai?(,) – nuogąstauja atsargesni jų broliukai.

  Išdykę spinduliukai ties viena troba susižvalgo: „Žiūrėkite,(–) kažkas blyksi!(.) Gal pabandykime ten įlįsti?“ „Atsargiai,(–) galbūt tai kokie nors spąstai?“(“,) – nuogąstauja atsargesni jų broliukai. Tačiau...

  Tačiau smalsuoliai įsidrąsina ir(,) nusileidę ant dailiais raštais drožinėtos palangės(,) žvilgteri(žvilgteli) vidun. Žilabarzdis kaimo senolis rymo prie židinio ir(,) kūrendamas ugnį(,) susikaupęs meldžiasi namų sergėtojai (– / ,) deivei Gabijai.

  Taip vyko per amžius,(–) taip vyksta ir šiąnakt. Stebėdamas rusenančias žarijas(,) senolis skaito jų žybsniuose dievų(Dievų) apraiškas. Prisimerkęs mato liepsnose atjojančius šarvuotų vyrų legionus.

  „Nejaugi kryžiuočiai?(“ / “,) – išsigandęs šnibžda senolis. Išsyk drumsčiasi jo žvilgsnis, raukšlėti skruostai po truputį bąla. – („)Gal prajos mūsų nepastebėję?(...)

  – Nejaugi kryžiuočiai?(,) – išsigandęs šnibžda senolis. Išsyk drumsčiasi jo žvilgsnis, raukšlėti skruostai po truputį bąla. – Gal prajos mūsų nepastebėję? (...)

  Senolis įmeta dar porą ąžuolinių pliauskų į spragsintį ugniakurą ir įdėmiu žvilgsniu stebi, ką dar šį rytmetį jam papasakos švysčiojantys ugnies liežuviai.

_________________

* Šiuo atveju galimi trys skyrybos variantai:

  1. <...> driekiasi tarsi pirštai tarp rasotų žolių, čiupinėja viską <...>, 
  2. <...> driekiasi, tarsi pirštai tarp rasotų žolių čiupinėja viską <...>,
  3. <...> driekiasi, tarsi pirštai tarp rasotų žolių, čiupinėja viską <...>.

 Dar žr. ankstesnę naujieną.