Spausdinti
, programos
Paraiškos raštijos paminklų moksliniams ar mokslo populiarinamiesiems leidimams rengti priimamos iki š. m. spalio 18 d.

Pranešame, kad Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdyje nutarta skelbti viešą konkursą lietuvių kultūrai reikšmingų raštijos paminklų moksliniams ar mokslo populiarinamiesiems leidimams rengti (sąrašas pridedamas, žr. po antrašte).

Atkreipiame dėmesį, kad pirmenybė teikiama šiems raštijos paminklams rengti: J. Bretkūnas „Senasis Testamentas“ (1588–1590), F. V. Hakas „Vocabularium litthuanico–germanicum et germanico–litthuanicum“ (1730), J. Morkūnas „Postilė“ (1600), M. K. Sarbievijus „Poetika“, M. Strijkovskis „Kronika“, Vytautas „Rinktiniai laiškai“.

Pagal galimybes (pvz., susidarius lėšų rezervui, negavus paraiškų darbams, kuriems teikiama pirmenybė), bus remiamas ir kitų pridedamame sąraše nurodytų raštijos paminklų rengimas. (Visą Lietuvių kultūrai reikšmingų publikuotinų raštijos paminklų sąrašą žr. NUTARIMAI/ Senieji raštai.)

Atkreipiame dėmesį į du svarbius dalykus. Pirma, teikiant paraišką raštijos paminklo moksliniam rengimui neplanuotinos lėšos jo faksimilei parengti. Antra, sąraše nurodytų raštijos paminklų leidimai turi būti rengiami pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2007 m. liepos 3 d. posėdžio protokoliniu nutarimu patvirtintus Lietuvių kultūrai reikšmingų senųjų tekstų publikavimo bendruosius reikalavimus (žr. NUTARIMAI/ Senieji raštai). Leidimo rengėjai (-as) turi atitikti šiame dokumente nurodytus reikalavimus.

Paraiškos raštijos paminklų moksliniams ar mokslo populiarinamiesiems leidimams rengti priimamos iki š. m. spalio 18 d. Kalbos komisijai teikiamos paraiškos turi būti parengtos pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2007 m. liepos 3 d. posėdžio protokoliniu nutarimu (2007 m. liepos 3 d. redakcija) patvirtinto Kalbos programų vykdymo tvarkos aprašo reikalavimus.

Atkreipiame dėmesį, kad galima raštijos paminklo rengimo pradžia 2007 lapkričio 2 d.