Spausdinti
Verstinių leidinių autorių vardai ir pavardės knygų viršeliuose, antraštiniuose puslapiuose paprastai vartojami autorių teisių saugomomis originaliomis formomis. Kalbos komisija skatina leidėjus greta originalių formų nurodyti ir sulietuvintas (adaptuotas) formas.

Verstinių leidinių autorių vardai ir pavardės knygų viršeliuose, antraštiniuose puslapiuose paprastai vartojami autorių teisių saugomomis originaliomis formomis. Vienos iš jų nesunkiai perskaitomos, kitas sunku perskaityti ir daugiau kalbų mokančiam skaitytojui. Todėl Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgusi į lietuvių kalbos ir kitų lotyniškojo pagrindo rašmenis vartojančių kalbų rašto ir tarimo ypatumus, į per keliasdešimt metų iki nepriklausomybės atkūrimo atsiradusį dalies visuomenės poreikį matyti kitų kalbų vardus ir pavardes adaptuotus, paprašė leidėjų spaudiniuose nurodyti ir užsienio autorių vardų, pavardžių sulietuvintas formas: adaptuotas pagal apytikslį tarimą, užrašytas lietuvių kalbos rašmenimis su lietuviškomis linksnių galūnėmis. Lietuvos leidėjų asociacijai šiai nuostatai pritarus parengtas rekomendacijos „Dėl verstinių leidinių autorių vardų ir pavardžių adaptuotų formų teikimo“ projektas (žr. NUTARIMAI/ Projektai).

Rekomendacijos projektas suderintas su Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centru. Bibliografų teigimu, originalias autorių vardų ir pavardžių formas teikti pasaulyje susitarta 1961 m. Paryžiuje, o Lietuvoje tai nustato Leidybinio įforminimo standartas. Taigi bibliografai pirmiausia į duomenų bazes įrašo originaliąsias autorių vardų ir pavardžių formas, tačiau Autoritetinių įrašų (autorių pavardžių) duomenų bazėje stengiamasi pateikti apskritai visas formas, kuriomis autorius žinomas. Tuo įsitikinsite užsukę į Lietuvos bibliotekų kuriamą katalogą LIBIS, http://www.libis.lt/lt/welcome.html.

Kalbos komisija rekomendacijos projektą svarstys artimiausiame posėdyje.

Parengė Aistė Pangonytė