Spausdinti
, vietovardžiai

   Danutės Janės Mardosienės (Žiūkaitės) darbas kartografijos srityje siejosi, žinoma, ir su vietovardžiais. Jos rūpesčiu pirmojoje Geodezijos ir kartografijos įstatymo redakcijoje (2001) tarp pagrindinių geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų reikalavimų buvo numatyta, kad atliekant tokius darbus būtina „teikti vietovardžius žemėlapiuose ir georeferencinių duomenų bazėse pagal Jungtinių Tautų Organizacijos standartizavimo rekomendacijas ir sunormintus – įteisintus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais patvirtintuose sąrašuose ir žinynuose“ (buv. 19 str.)... 

   2002–2007 m. Danutė Mardosienė ėjo Jungtinių Tautų geografinių pavadinimų ekspertų grupės (UNGEGN) Baltijos skyriaus pirmininkės pareigas; į šio skyriaus veiklą buvo įsitraukusi nuo 1992–1994 m. Vadovaudama Baltijos skyriui, kartu su Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir kitų institucijų specialistais, atstovavo Lietuvai Niujorke, Berlyne, Vienoje vykusiose Jungtinių Tautų geografinių pavadinimų ekspertų grupės (UNGEGN) sesijose ir konferencijose, pristatė ataskaitas apie atliktą darbą Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje geografinių pavadinimų nacionalinės standartizacijos srityse. (Apie veiklą UNGEN, žr. VLKK.lt skyriuje Bendradarbiavimas.) Dalyvavo Europos geografinių vardų (EuroGeoNames) norminimo projekte.

   Apie Danutės Mardosienės nuopelnus žr. UNGEGN informaciniame biuletenyje Nr. 59 (2020, lapkritis; p. 7), https://unstats.un.org/unsd/ungegn/pubs/#bulletin

_______________ 

   Plačiau apie Danutės Mardosienės veiklą buvusio bendradarbio Tomo Duksos in memoriam:

   1990 m. D. Mardosienė tapo Lietuvos geodezijos tarnybos vyriausiąja kartografijos specialiste; įkūrus Valstybinę geodezijos tarnybą prie Statybos ir urbanistikos ministerijos – šios tarnybos Kartografijos skyriaus viršininke.

   Jos iniciatyva iš Pabaltijo teritorinės geodezinės priežiūros inspekcijos Rygoje 1991 m. buvo perimti geodezijos ir kartografijos archyvai. 1993 m. Mardosienė organizavo techninės ir ekonominės pagalbos sutarties pasirašymą su Švedijos korporacija „Satellitbild“ dėl Lietuvos teritorijos kosminio vaizdo skaitmeninio žemėlapio 1:50 000 mastelio sudarymo.

   Jos iniciatyva buvo pradėti Lietuvos teritorijos aerofotografavimo darbai, skirti topografinių ir teminių žemėlapių gamybai. Nuo 1994 m. Mardosienė vadovavo topografinio žemėlapio M 1:50 000 pagal NATO standartus gamybai. Šie topografiniai žemėlapiai, skirti krašto apsaugai, buvo vienas iš Lietuvos indėlių stojant į NATO. Minėti žemėlapiai buvo teigiamai įvertinti JAV Vaizdų ir kartografavimo agentūros NIMA specialistų.

   Nuo 1994 m. Danutė Mardosienė kuravo Lietuvos nacionalinio atlaso rengimo darbus, vadovavo Lietuvos teritorijos topografinio ir navigacinio kartografavimo darbams.

   1997 m. reorganizavus Valstybinę žemėtvarkos ir geodezijos tarnybą, Mardosienė tęsė darbinę veiklą Valstybinėje geodezijos ir kartografijos tarnyboje prie LR Vyriausybės. Kartu su kitais darbuotojais ji rengė LR geodezijos ir kartografijos įstatymą, kitus teisės aktus.

   2001–2012 m. dirbo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie ŽŪM, jos darbinė veikla buvo susijusi su modernių technologijų taikymu kartografijoje, Lietuvos nacionalinio atlaso sudarymu, Lietuvos teritorijos, ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo kartografavimo programos atnaujinimu. Ji vadovavo aeronavigacinių žemėlapių 1:250000 pagal NATO standartus mastelio sudarymui, skaitmeninių ortofotografinių žemėlapių gamybai.

   Per savo ilgą ir turtingą karjerą Danutė Mardosienė nesitenkino vien savo tiesioginiu darbu, bet ir aktyviai dalyvavo Lietuvos kartografų draugijos, Lietuvos geografų draugijos, Lietuvos fotogrametrijos ir distancinių tyrimų komiteto veikloje.

Tomas Duksa. Buvo laimė dirbti kartu
(Iš laikraščio Prienų rajono ir Birštono krašto žmonėms „Gyvenimas“, 2020-09-18)

________________