Spausdinti
Seimo nariai siūlo Kalbos komisijai nustatyti vieną svetimvardžių rašymo būdą.

Rugsėjo 17 d. Lietuvos Respublikos Seimo plenariniame posėdyje svarstytas Seimo narių E. Klumbio, S. Buškevičiaus, A. V. Indriūno, J. Palionio, D. Teišerskytės teiktas Valstybinės kalbos įstatymo 22, 23 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Projekte siūlyta ne tik visuomenės informavimo priemonėms, bet ir visiems, kurie „viešai lietuvių kalba kreipiasi į visuomenę“, taikyti lietuvių bendrinės kalbos normų ir stiliaus reikalavimus. Taip pat į įstatymą ketinta įtraukti nuostatą, kad visi svetimvardžiai – vardai, pavardės, ir tikriniai geografinių objektų pavadinimai – turi būti adaptuojami, o originali forma prireikus teiktina skliaustuose.
Seimas šiam projektui nepritarė ir priėmė tokį protokolinį nutarimą: „Pavesti Valstybinei lietuvių kalbos komisijai nustatyti vieną svetimvardžių vartojimo mokslinėje literatūroje, informaciniuose leidiniuose bei specialiuose tekstuose būdą (pirmiausia rašoma originali svetimvardžio forma, o skliausteliuose – adaptuota forma arba (alternatyva) pirmiausia rašoma adaptuota svetimvardžio forma, o skliausteliuose – originali forma)“.
Kalbos komisijos rugsėjo 26 d. posėdyje, aptarus Seimo įpareigojimą, nutarta pirmiausia atlikti sociologinę apklausą, kuri padėtų išsiaiškinti įvairių visuomenės grupių požiūrį į kitų kalbų asmenvardžių ir vietovardžių rašymą.

(2002-10-07 Aistė Pangonytė)