Spausdinti
Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologijų departamentas 2005 m. sausio 26 d. Seime pristatė Terminų banką.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologijų departamentas 2005 m. sausio 26 d. Seime pristatė Terminų banką, kurio paskirtis – užtikrinti nuoseklų sunormintų lietuvių kalbos terminų vartojimą, ypač teisės aktuose, sukurti bendrą įvairių valstybės institucijų informacinę sistemą, prie kurios galėtų prisijungti ir duomenis teikti kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, kuria galėtų laisvai naudotis ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje dirbantys įvairių sričių specialistai.

Bankas kuriamas vadovaujantis prieš metus priimtu Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymu ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimu patvirtinta metodika. VLKK pirmininkė Irena Smetonienė

Renginio pradžioje kalbėję Seimo pirmininko pavaduotojas Č. Juršėnas ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė I. Smetonienė pasidžiaugė, kad padaryta gera pradžia, sukurta informacinė sistema, kuri palengvins terminų tvarkybos darbą, padės inventorizuoti ir norminti įvairių sričių terminiją.

Duomenų teikimo Terminų bankui tvarką, banko sandarą, paieškos galimybes pristatė VLKK Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus vedėja A. Ivanauskienė ir LR Seimo Informacijos technologijų departamento direktoriaus pavaduotojas J. Bridžius. Svetimžodžių skyriaus vedėja Audra Ivanauskienė

Šiuo metu valstybės institucijose sukurta per 30 terminijos komisijų. Terminų bankui jau pradėti teikti terminų straipsnių rinkiniai. Minėtų komisijų atstovai gavę slaptažodžius patys jungsis prie Terminų banko informacinės sistemos ir įvedinės terminus. Vėliau duomenys bus persiunčiami Terminų bako duomenų tvarkytojams, o pastarieji perduos vertinti ekspertams. Pastabos apie terminus bus rašomos tiesiogiai duomenų bazėje. Interneto vartotojai terminus pamatys tik tada, kai juos apsvarstys Terminologijos pakomisė (bus suteiktas statusas – teiktini) arba Valstybinė lietuvių kalbos komisija (statutas – aprobuoti).

Vartotojai terminų galės ieškoti pagal žodį, žodžio dalį ar žodžių junginį, galės pasirinkti kurioje straipsnio dalyje ieškoti, bus leidžiama pasirinkti kalbą, sritį, šaltinį arba statusą. Paieškos rezultatai bus rodomi taip, kaip pageidaus vartotojas, – jam leidžiama pasirinkti, kokius straipsnio elementus programa turi rodyti, kaip rikiuoti terminus, ar rodyti kirčiuotas raides. Labai patogu, kad vartotojai iš kelių paieškų galės atsirinkti terminus į atskirą sąrašą, juos nusikopijuoti arba išsaugoti MS Excel formatu.

Taigi Terminų banko informacinė sistema sukurta. Dabar bus atliekami duomenų įvedimo ir vertinimo darbai. Su paieškos tinklalapiu galima susipažinti čia.

Parengė Alvydas Umbrasas,
nuotraukos Linos Žilytės