Spausdinti
67 proc. pateiktų registruoti įmonių pavadinimų atitiko bendrinės kalbos normas, 33 proc. jų neatitiko. Nelietuviški pavadinimai sudarė 8 proc., dėl formalių rašybos taisyklių nesilaikymo neigiamai įvertinta 13 proc., dėl kitų priežasčių (rašybos klaidų, santrumpų, neteiktinų žodžių pavadinime ir pan.) – 12 proc. pavadinimų.

     Nuo 2014-01-02 iki 2014-01-31 VLKK konsultantai VĮ Registrų centrui suteikė 1971 konsultaciją dėl juridinių asmenų pavadinimų. 1323 pavadinimai, arba 67 proc., įvertinti kaip atitinkantys lietuvių bendrinės kalbos normas, 648, arba 33 proc., – kaip jų neatitinkantys.

     Nelietuviški pavadinimai (156) sudarė 8 proc. visų vertintų pavadinimų.

     Pirmąjį metų mėnesį 13 proc. pavadinimų neigiamai įvertinta dėl formalių rašybos taisyklių nesilaikymo (pavadinimai parašyti didžiosiomis raidėmis, simboliniai pavadinimai neišskirti kabutėmis, tiesioginiai išskirti), 12 proc. – dėl įvairių kitų priežasčių (pavadinimą sudarantys žodžiai nesusieti tarpusavyje, netaisyklingi lotyniški junginiai, nenorminiai žodžiai, santrumpos, rašybos klaidos ir pan.).

     Asmenims, steigiantiems įmones, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad pavadinimai, kuriuose vartojami įvairūs raidžių ir skaičių deriniai, yra neteiktini (Civilinio kodekso 2.40 str. 3 dalis), pvz.: UAB „63 GL“, MB 82KL, AB „123“, AB „MTS-5“, MB „Forumas 4“.

     Skaitmuo pavadinime galimas tik tada, kai jis eina pažyminiu („33 laipteliai“, „7 meno dienos“, „101 automobilis“), kai į juridinio asmens pavadinimą įeina adresas (Vytauto g. 4 namo savininkų bendrija), skaičiais gali būti pasakoma data (ją galima laikyti nusistovėjusia santrumpa), pvz., VšĮ „Muzikos festivalis 2013“.

     Dažna rašybos klaida – kaip atskiras žodis parašytas tarptautinis žodžio dėmuo (auto-, stereo-, video-, agro-, eko-, bio-, trans- ir pan.), pvz.: MB „Stereo garsas“ (turi būti MB „Stereogarsas“), UAB „Bio technologijos“ (turi būti UAB „Biotechnologijos“), ,,MB „Dagrio auto dalys“ (turi būti MB „Dagrio autodalys“), IĮ „Eko transportas“ (turi būti IĮ „Ekotransportas“). Tarptautinis dėmuo negali būti nei atskiras žodis, nei paskutinė sudurtinio žodžio dalis.

     Sausio mėn. pateikta pavadinimų, kuriuos sudaro garsažodžiai, jie įvertinti teigiamai, pvz.: UAB „Pliaukšt“, MB tiras „Pif paf“, UAB „Triokšt“, IĮ „Keberiokšt“.

Sigita Sereikienė

    Plačiau  žr. Juridinių asmenų pavadinimai. Naujienos.