Spausdinti
Seime įregistruotame Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo naujos redakcijos projekte ne tik nepašalinta painiava dėl žodžio „savivaldybė“ reikšmių, bet ir teikiama naujų terminų, kurie nepriimtini bendrinei lietuvių kalbai...

Vykdant Lietuvos Respublikos teritorijos administracinę reformą Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų bei Vietos savivaldos įstatymuose žodžiui savivaldybė suteikta jam nebūdinga teritorijos administracinio vieneto reikšmė, dėl ko kyla daug teisinės ir kitokios painiavos. Nors Kalbos komisija ne kartą apie tai yra rašiusi Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui, padėtis nesikeičia.

Seime ką tik įregistruotame Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo naujos redakcijos projekte ne tik nepašalinta painiava dėl savivaldybės reikšmių, bet ir teikiama naujų terminų, kurie nepriimtini bendrinei lietuvių kalbai arba šiuolaikinei įstatymų terminijai. Pavyzdžiui, iš lenkų kalbos perimta svetimybė šaltyšius (reikšmė – kaimo seniūnas) negali būti vartojama bendrinėje lietuvių kalboje. Siūlomas etnografizmas ir istorizmas krivūlė (pirminė žodžio reikšmė – kreiva lazda) taip pat netrauktinas iš istorijos ir tautosakos gelmių.

Kalbos komisija dėl įstatymų projektų terminijos problemų kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo pirmininką Viktorą Muntianą.

VLKK inf.