Spausdinti

Nuo 2018-09-03 iki 2018-09-28 Kalbos komisijos konsultantai VĮ Registrų centrui suteikė 1634 konsultacijas dėl įmonių pavadinimų. 1002 pavadinimai, arba 61 proc., įvertinti kaip atitinkantys lietuvių bendrinės kalbos normas, 632, arba 39 proc., kaip neatitinkantys.


Nelietuviški pavadinimai sudarė 11 proc. visų vertintų, rugsėjį pateikti registruoti 174. Tai mažiausia neigiamai įvertintų pavadinimų dalis.

264 įmonių pavadinimai, arba 16 proc., neigiamai įvertinti dėl formalių rašybos taisyklių nesilaikymo. Dažniausios tokio vertinimo priežastys – simbolinis pavadinimas neišskirtas kabutėmis, ne pirmas pavadinimo žodis (bendrinis) parašytas didžiąja raide ar visas pavadinimas užrašytas didžiosiomis raidėmis. Formalieji trūkumai lengvai ištaisomi, tereikia pavadinimus užrašyti laikantis rašybos taisyklių, naujų pavadinimų įmonių steigėjams galvoti nereikia.

194 pavadinimai, arba 12 proc., atmesti dėl įvairių kitų priežasčių (pavadinimą sudarantys žodžiai nesusieti tarpusavyje, pavartotos ne lietuvių abėcėlės raidės ar nelietuviški ženklai, nebūdingi lietuvių kalbai raidžių deriniai (pvz., dvigubos priebalsės, netipiniai dvigarsiai), nenorminiai žodžiai, santrumpos, yra rašybos klaidų ar pan.).

Įmonių pavadinimų negali sudaryti nenorminiai žodžiai (svetimybės, žargonybės ir pan.). Rugsėjo mėn. pateikti registruoti tokie pavadinimai: UAB „Tekarnė“, UAB „Varčios susiedai“, UAB „Adyna“, UAB „Hardas“, MB „Ratuoti burgeriai“, UAB „Gerbūvio technika“, UAB „Tekstilės distribucija“, UAB „Helenos holdingas“, UAB Europos holdingas.
Žodžiai tekarnė, susiedas, adyna, hardas, burgeris, distribucija, holdingas, gerbūvis yra svetimybės, pavadinimuose negali būti vartojami ir iš jų sudaryti nauji vediniai.

61 proc. pavadinimų rugsėjo mėn. mėn. iš karto įvertinta teigiamai, didžioji tokių pavadinimų dalis buvo sudaryta iš lietuviškų bendrinių žodžių, pvz.:
MB „Svajonės pildosi“, UAB „Vyrai eina obuoliauti“, IĮ „Greitai apeinu įstatymus“, asociacija „Tu gali viską“, MB „Linksmas grybas“, UAB „Vairuok ir vežk“, UAB „Švarus mašiniukas“, MB „Gabalėlis laimės“, UAB „Begalybė galimybių“, MB „Mėnulio takas“, MB „Puslapių kepėjai“, UAB „Panelė undinėlė“, UAB „Geri grūdai“, MB „Brolių garažas“, MB „Vienas skaičius“, „Šv. Pranciškaus vilties miestas“, UAB grupė „Į save“, MB „Verslo piemenys“, VšĮ „Šokančio ruonio kompanija“.
Populiarūs ir iš trumpų dirbtinių linksniuojamų žodžių sudaryti pavadinimai, pvz.: UAB „Gadrika“, MB „Labdentus“, UAB „Orgus“, MB „Vireita“, MB „Ardizė“, UAB „Kriteris“ ir pan.


Kalbos konsultacijų grupės inf.