Spausdinti

        Rugsėjo 8 d. pasaulio bendruomenė penkiasdešimtąjį kartą mini Tarptautinę raštingumo dieną.

      Ta proga UNESCO generalinė direktorė Irina Bokova pabrėžia, kad neraštingumas yra viena iš socialinės atskirties ir skurdo priežasčių. Žmonijos gerovė ir taika neįmanoma be visuotinio kokybiško švietimo ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi.

      Švęsdama Tarptautinės raštingumo dienos 50 metų sukaktį UNESCO steigia Pasaulinį raštingumo aljansą (angl. Global Alliance for Literacy) – viso pasaulio žmonių raštingumo bus siekiama telkiant investicijas ir skatinant naujas iniciatyvas, skiriant daug dėmesio lyčių lygioms galimybėms bei pritaikant naujas informacines ir komunikacines technologijas. 

     Raštingumo samprata susijusi su besikeičiančiais visuomenės poreikiais. Šiuolaikiniam žmogui svarbūs ne tik kalbos vartojimo įgūdžiai, bet ir komunikaciniai gebėjimai, profesinė, informacinių technologijų kalba. Lietuvoje raštingumas stiprinamas bendrojo ugdymo mokyklose, universitetai skatinami skirti daugiau dėmesio profesijos kalbai, mokslo terminijos kūrybai, kalbos technologijų įrankiai diegiami viešose elektroninėse paslaugose.

    Kalbinio ir informacinio raštingumo gebėjimų stiprinimas ir visuomenės švietimas padeda kurti kritiškai mąstančių žmonių bendruomenę, stiprinti pilietiškumą ir savimonę.

 

       Valstybinė lietuvių kalbos komisija
       Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija