Spausdinti
Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų ekspertų grupės (UNGEGN) Baltijos skyriaus seminaras vyks spalio 6–8 d. Vilniuje.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir Nacionalinė žemės tarnyba kartu su Lietuvių kalbos institutu rengia Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų ekspertų grupės (UNGEGN) Baltijos skyriaus seminarą. Seminaras vyks spalio 6–8 d. Vilniuje (Vileišio g. 5, Lietuvių kalbos institute).

Jungtinės Tautos nuo 1967-ųjų kas penkeri metai rengia geografinių pavadinimų ekspertų konferencijas, kuriose aptariami įvairūs geografinių pavadinimų norminimo ir standartizavimo, vietovardžių vartojimo tarptautinėje komunikacijoje klausimai. Kas dveji metai Jungtinių Tautų būstinėje Niujorke vyksta Geografinių pavadinimų ekspertų grupės (UNGEGN) sesijos, kuriose apžvelgiama regioninių skyrių ir specialiųjų darbo grupių veikla.

Baltijos valstybių regioninis skyrius įkurtas 1992 metais. Jam pasikeisdamos vadovauja Estija (1992–1998), Latvija (1998–2002), Lietuva (nuo 2002 m.). Skyriaus pirmininkė – Nacionalinės žemės tarnybos GIS ir kartografijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Danutė Mardosienė.

Baltijos šalys yra nuėjusios skirtingą vietovardžių rinkimo, kaupimo, norminimo kelią, nevienoda jų sukauptų duomenų būklė, kitokia reglamentavimo patirtis. Pavyzdžiui, Estijoje 2003 m. buvo priimtas jau antras Vietovardžių įstatymas (pirmasis veikė nuo 1996 m.), tik šioje šalyje sukurta ir speciali geografinių pavadinimų ekspertų institucija – Estijos vietovardžių taryba (prie Vidaus reikalų ministerijos). Vienas iš tarybos narių Peeteris Pällis yra ir UNGEGN Lotynizacijos (romanizacijos) sistemų grupės vadovas.

Baltijos šalių geografinių pavadinimų ekspertai – kartografai, geografai, vietovardžių specialistai – renkasi kasmet. Pirmąjį susitikimą Lietuvoje 2000 m. surengė Kabos komisija, iki tol Baltijos skyriui ataskaitas teikdavo Kalbos instituto vietovardžių specialistai.

Šių metų seminare bus nagrinėjamos pagrindinės UNGEGN konferencijų temos: geografinių pavadinimų norminimas, vartojimas (žemėlapiuose, duomenų bazėse ir kt.), vietovardžių vartojimo teisinis reglamentavimas. Be to, numatyta aptarti šiais metais Jungtinių Tautų buveinėje Niujorke vykusią 22-ąją UNGEGN sesiją, kuriai buvo pateikta ir Lietuvos ekspertų 2002 m. rugsėjo–2004 m. vasario mėn. ataskaita.

Jei susidomėjote ir norėtumėte dalyvauti seminare, prašytume informuoti iki rugsėjo 10 d. tel. 272 33 10.

Aistė Pangonytė