Spausdinti
Gegužės 16 dieną Lietuvių kalbos instituto rūmuose vyko seminaras „Reklamos kalba“.

Gegužės 16 dieną Lietuvių kalbos instituto rūmuose vyko seminaras „Reklamos kalba“. Jį organizavo instituto Kalbos kultūros skyrius ir Lietuvių kalbos draugija. Renginys susilaukė didelio kalbininkų teoretikų, kalbos tvarkytojų ir reklamų agentūrų darbuotojų dėmesio.

Pirmoji seminaro dalis buvo skirta teoriniams dalykams. Pranešimus skaitė kalbos komisijos pirmininkė I. Smetonienė („Reklamos stilius ir kalba: bendrieji principai“), J. Klimavičius („Tarptautiniai žodžiai reklamoje: pagrįsta, nepagrįsta“), D. Blažinskaitė („Kalbinės manipuliacijos reklamoje“), A. Ryklienė („Reklama ir informacija interneto svetainėje“). Antroje dalyje savo mintimis dalijosi praktikai: M. Slušinskaitė („Reklamos firmų vardai“), R. Urnėžiūtė („Kaip reklamuojasi reklamos paslaugų teikėjai“), J. Sabaliauskaitė („Kalbos tvarkyba reklamos kūrėjų akimis“), D. Grikinienė („Reklamos platintojų problemos“). Ir dalyviai, ir pranešėjai buvo vienos nuomonės, kad tokie susitikimai ne tik būtini, bet ir naudingi. Nutarta juos rengti dažniau ir siauresnėmis temomis.