Spausdinti
, kompiuterija

Gintautas Grigas apžvelgia programinės įrangos lietuvinimo pažangą per paskutinius metus, taigi 2016-aisiais... 

   Išleistas Aiškinamasis kompiuterijos terminų žodynas [1]. Tai svetainėje „Raštija.lt“ publikuoto skaitmeninio žodyno elektroninė versija. Jame apie 4500 kompiuterijos terminų.

   Parengtas santrumpų tarimo balsu filmukas [2]. Į jį įtraukta apie 120 santrumpų, kurias tariant dažnai daroma klaidų.

   2016 m. vasario 22–23 d. Rygoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Bendriniai ir tikriniai vardai kalbose ir lingvistikoje“ skaityti du pranešimai programų lietuvinimo tema: „Naujausi lietuviški kompiuterijos žodynai“ [3] ir „Automatinis lietuviškų vardų linksniavimas programų dialoguose“ [4]. Šios konferencijos oficialios kalbos: anglų, latvių, lietuvių, rusų ir vokiečių. Abu pranešimai skaityti lietuviškai, iliustruoti latviškomis skaidrėmis.

   2016 m. balandžio 28 d. Kaune Vytauto Didžiojo universitete vykusioje konferencijoje „Romanų kalbų tekstų vertimo akiračiai: vertimo patirtys ir dirbtuvės“ skaitytas pranešimas „Lokalizuojamų programų vertimo specifika“ [5].

   Kovo mėnesį vykusiame gražiausio interneto posričių vardo, turinčio savitųjų lietuviškų raidžių, konkurse gražiausiu išrinktas Vištapuode.lt. Tai Kaune veikiančio lietuviškų patiekalų restorano interneto svetainė. Antrąją vietą užėmė Laumėsvaikas.lt, trečiąją – Švarikalba.lt [6].

   2016 metų pabaigoje srityje „lt“ buvo 1650 registruotų posričių vardų, turinčių savitųjų lietuviškų raidžių. Tai 0,91 proc. visų šioje srityje registruotų vardų. Prieš dvejus metus skaičius ir procentas buvo didesni, plg.: 1882 ir 1,1 proc. (žr. 2014 m. apžvalgą). Tai signalas, kad lietuviškumo interneto adresuose mažėja ir reikėtų stengtis, kad padėtis pagerėtų.

  Lietuviškų raidžių vartojimas internetinio adreso dalyje po pasvirojo brūkšnio paprastesnis – jos komponentus kuria svetainės tvarkytojas, jų nereikia registruoti. Deja, daugelis svetainių rengėjų ir prižiūrėtojų pasirenka turinio tvarkymo sistemas, netinkamas lietuvių kalbai ir sugadinančias savitąsias lietuviškas raides [7]. Situaciją reikia taisyti – apie turinio tvarkymo sistemų defektus informuoti svetainių rengėjus ir prižiūrėtojus, kad jie nenaudotų netinkamų sistemų, taip pat informuoti sistemų autorius, kad defektus ištaisytų.

   Nuo 2016–2017 m. m. Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto magistrantūros studijos papildytos nauja Audiovizualinio vertimo programa (anksčiau tokia programa buvo tik bakalauro studijose). Joje dėstomas programinės įrangos ir interneto svetainių lokalizavimo kursas.

   Programų lokalizavimas yra tęstinis procesas, nes programos atnaujinamos, tobulinamos, išleidžiamos naujos jų laidos. Daugiausia savanorių lokalizuotojų yra įsijungę į operacinės sistemos „Linux“ lietuvinimą. Duomenų apie šios OS lietuvinimą nebuvo pateikta 2014 ir 2015 metų apžvalgose, nes didesnių naujienų nebuvo. Reikšmingesnių pokyčių nebuvo ir 2016 metais. Tačiau praėjus trejiems metams verta duomenis atnaujinti.

   Palyginimui pateikiame trijų sistemos aplinkų eilučių vertimo duomenis į lietuvių, latvių, estų ir lenkų kalbas: bendrą eilučių skaičių, išverstų eilučių procentą ir pagal tai užimamą vietą kalbų sąraše atitinkamos aplinkos tinklalapyje.

„Gnome“: 45 tūkst. eilučių [8]:
lietuvių – 100 %, 1 vieta,
latvių – 96 %, 23 vieta,
estų – 57 %, 60 vieta,
lenkų – 99 %, 2–3 vieta (su Brazilijos portugalų k.).

„Debian“: 750 tūkst. eilučių [9]:
lietuvių – 40 %, 30 vieta,
latvių – 28 %, 38 vieta,
estų – 32 %, 35 vieta,
lenkų – 84 %, 8 vieta.

KDE: 79 tūkst. eilučių [10]:
lietuvių – 36 %, 36 vieta,
latvių – 24 %, 43 vieta,
estų – 77 %, 12 vieta,
lenkų – 95 %, 6 vieta.

KDE dokumentacija: 26 tūkst. eilučių [11]:
lietuvių – 2 %, 29 vieta,
latvių – 0 %,
estų – 72 %, 9 vieta,
lenkų – 25 %, 15 vieta.

Užimamos vietos gali bet kada pasikeisti, nes kai kurių kalbų išverstų eilučių skaičius tesiskiria vienetais. Skaitytojus kviečiame retkarčiais peržiūrėti nurodytus tinklalapius ir sekti jų pokyčius.

Doc. dr. Gintautas Grigas

(Skelbiama iš kompiuterijos leidinio ne tik mokytojams „Veidrodis“, 2017 m. vasario 22 d.)

Šaltiniai

1. V. Dagienė, T. Jevsikova. Aiškinamasis kompiuterijos žodynas // VU Matematikos ir informatikos institutas, 2016, 484 p.

2. Santrumpų tarimas // http://ims.mii.lt/kalba/failai/Santrumpų-tarimas.wmv.

3. T. Jevsikova. Naujausi lietuviški kompiuterijos žodynai // Tarptautinė mokslo konferencija „Bendriniai ir tikriniai vardai kalbose ir lingvistikoje“, Ryga, 2016 m. vasario 22–23 d. Pranešimo pateiktis: http://ims.mii.lt/kalba/failai/Visjaunākās-lietuviešu-datorikas-vārdnīcas.pptx.

4. G. Grigas, J. Valeikaitė. Automatinis lietuviškų vardų linksniavimas programų dialoguose // Tarptautinė mokslo konferencija „Bendriniai ir tikriniai vardai kalbose ir lingvistikoje“, Ryga, 2016 m. vasario 22–23 d. Pranešimo pateiktis: http://ims.mii.lt/kalba/failai/Automātiskā-lietuvisku-personvārdu-locīšana-programmu-dialogas.pptx.

5. G. Grigas. Lokalizuojamų programų vertimo specifika // Konferencija „Romanų kalbų tekstų vertimo akiračiai: vertimo patirtys ir dirbtuvės“, Kaunas, Vytauto Didžiojo universitetas, 2016 m. balandžio 28 d. Pranešimo pateiktis: http://ims.mii.lt/kalba/failai/Lokalizuojamų-programų-vertimo-specifika.pptx.

6. Išrinktas gražiausias lietuviškas interneto puslapio vardas // Delfi, 2016-03-30, http://www.delfi.lt/mokslas/technologijos/išrinktas-gražiausias-lietuviškas-interneto-puslapio-vardas.d?id=70839302.

7. A. Budriūnas. Lietuviški rašmenys interneto adresuose // Veidrodis, 2016-03-10. http://ims.mii.lt/kalba/Straipsniai/2016/Lietuviški-rašmenys-interneto-adresuose.doc.

8. Gnome laidos // https://l10n.gnome.org/releases/.

9. PO files in Debian for each language // https://www.debian.org/international/l10n/po/rank.

10. KDE Localization - Apps // https://l10n.kde.org/stats/gui/trunk-kde4/toplist/.

11. KDE Localization - Docs // https://l10n.kde.org/stats/doc/trunk-kde4/toplist/.

 

Ankstesnių metų apžvalgos

2015 m.
Programinės įrangos lietuvinimas 2015 metais // Veidrodis, 2016-02-11; VLKK, 2016-02-15 (http://www.vlkk.lt/naujienos/kitos-naujienos/programines-irangos-lietuvinimas-2015-metais).

2014 m.
Programinės įrangos lietuvinimas 2014 metais // Veidrodis, 2015-02-20; VLKK, 2015-02-23 (http://vlkk.dizi.lt/naujienos/kitos-naujienos/programines-irangos-lietuvinimas-2014-metais).

2013 m. 
Programinės įrangos lietuvinimas 2013 metais // Veidrodis, 2014-02-07; VLKK, 2014-02-10; (http://www.vlkk.lt/naujienos/kitos-naujienos/programines-irangos-lietuvinimas-2013-metais).

2012 m.
Programinės įrangos lietuvinimas 2012 metais // Veidrodis, 2013-01-27; VLKK, 2013-01-31 (http://vlkk.lt/naujienos/kitos-naujienos/programines-irangos-lietuvinimas-2012-metais).

2011 m.
Programinės įrangos lietuvinimas 2011 metais // Veidrodis, 2012-01-27; VLKK, 2012-02-01 (http://vlkk.lt/naujienos/kitos-naujienos/programines-irangos-lietuvinimas-2011-metais).

2001–2010 m.
Lietuvybės kompiuteryje raida XXI a. pirmajame dešimtmetyje // Kompiuterininkų dienos – 2011, Vilnius: „Žara“, 2011, p. 85–103. (http://www.vlkk.lt/lit/99084).