Spausdinti

2015 metais daugiausia naujovių pateikė bendrovė „Microsoft“. Liepos  29 d. išleido operacinę sistemą „Windows 10“, o rugsėjo 22 d. – raštinės programų paketą „Microsoft Office 2016“ su ateinančių metų žyma pavadinime. Sulietuvintos šių programų versijos pradėtos platinti vienu metu su originaliomis angliškomis. Gaila tik, kad knygas apie naujas lietuviškų programų versijas vėluojame išleisti. 2015 metais knygynuose pasirodė tik viena knyga apie 2013 m. išleistą lietuvišką skaičiuoklės versiją [1].

    Pernai analogiškoje apžvalgoje rašėme, kad 2014 m. rugsėjį baigtas pustrečių metų trukmės darbas – projektas „Visuomenei aktualios programinės įrangos lokalizavimas, programoms reikalingų priemonių sukūrimas“. Nuo to laiko analogiškų darbų nebuvo pradėta. Stagnacija.

    Pernai rašėme ir apie anekdotišką situaciją su nešiojamųjų kompiuterių klaviatūromis: Lietuvos didžiųjų miestų parduotuvėse nebuvo rasta nė vieno kompiuterio, ant kurio klaviatūros klavišų būtų užrašytos savitosios lietuvių kalbos abėcėlės raidės, o apsilankius vieno Suomijos miesto parduotuvėse nebuvo pastebėta nė vieno kompiuterio, ant kurio klaviatūros nebūtų visų savitųjų suomiškų raidžių. Apie tai nereikėtų kalbėti, jeigu situacija būtų bent kiek pagerėjusi. Deja...

    Rugsėjo mėnesį Panevėžyje vykusiose „Kompiuterininkų dienose 2015“ [2] buvo skaityti septyni pranešimai lokalizavimo tema. Dauguma jų [3–8] išspausdinti šio renginio leidinyje.

   Kovo mėnesį buvo surengtas antrasis gražiausio interneto posričio vardo, turinčio savitųjų lietuviškų raidžių, konkursas. Gražiausiu vardu pripažintas „Voveraitė.lt“ [9]. Apie šį konkursą buvo rašyta tarptautiniame žurnale „IT Star Newsletter“ [10].

    Europos programavimo savaitės metu (spalio 10–18 d.) vyko Programų lokalizavimo pamoka, kurios dalyviai ieškojo klaidų sulietuvintose
programose. Klaidų, aptiktų internetinėje programoje „Google Docs“, sąrašas buvo perduotas bendrovės „Google“ padaliniui, įsteigtam Lietuvoje 2015 metų kovo mėnesį.

                                                                                                                        Doc. dr. Gintautas Grigas

(Skelbiama iš kompiuterijos leidinio ne tik mokytojams „Veidrodis“, 2016 m. vasario 11 d.)


Literatūra

1. A. Dėmenienė, E. Zacharovienė, V. R. Mušankovienė ir kt. (dar 11 autorių). Excel 2013 ekonomistams ir vadybininkams // KTU leidykla  „Technologija“, 2015, 228 p.

2. Kompiuterininkų dienos – 2015 // LIKS, 2015, el. versija, 235 p. 

3. I. Drungėlaitė. Lokalizuotų „Apple“ ir „Microsoft“ svetainių analizė // [2], p. 36–40.

4. G. Grigas, T. Jevsikova. Programinės įrangos internacionalizacijos klaidų įtaka šalies kultūrai // [2], p. 41–44.

5. G. Grigas, A. Juškevičienė. Lietuvių kalbos raidžių dažniai spausdintuose ir internetiniuose tekstuose // [2], p. 45–50.

6. A. Ivanauskienė, V. Dagienė, T. Jevsikova. Aiškinamasis kompiuterijos terminų žodynas // [2], p. 56–60.

7. V. Dagienė, T. Jevsikova. Visuomenei aktualios programinės įrangos lokalizavimo, programoms reikalingų priemonių sukūrimo projektas //
[2], p. 164–167.

8. M. Sabaliauskas. Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių sistema // [2], p. 188–182.

9. Išrinktas gražiausias interneto srities vardas – Voveraitė.lt // VLKK. Naujienos. 2015-03-16
(http://www.vlkk.lt/naujienos/kitos-naujienos/isrinktas-graziausias-interneto-srities-vardas-voveraite-lt-papildyta).

10. G. Grigas. Contest for the most Beautiful Lithuanian International Domain Name (IDN) // IT Star Newsletter, vol. 3, No. 2, Summer 2015, p. 13–14.


Ankstesnių metų apžvalgos

2014 m.:
Programinės įrangos lietuvinimas 2014 metais // Veidrodis, 2015-02-20; VLKK, 2014-02-23. 

2013 m.:
Programinės įrangos lietuvinimas 2013 metais // Veidrodis, 2014-02-07; VLKK, 2014-02-10. 

2012 m.:
Programinės įrangos lietuvinimas 2012 metais // Veidrodis, 2013-01-27; VLKK, 2013-01-31.

2011 m.:
Programinės įrangos lietuvinimas 2011 metais // Veidrodis, 2012-01-27; VLKK, 2012-02-01.

2001–2010 m.:
Lietuvybės kompiuteryje raida XXI a. pirmajame dešimtmetyje // Kompiuterininkų dienos – 2011, Vilnius: „Žara“, 2011, p. 85–103.