Spausdinti
Apžvelgdamas, kas nuveikta 2014-aisiais, doc. dr. Gintautas Grigas teigia, kad interneto sričių vardų su savitosiomis lietuviškomis raidėmis padaugėjo, sulietuvintų programų ir kompiuterijos terminų žodynų padaugėjo, paskelbta ir literatūros apie visas sulietuvintas paketo „Microsoft Office“ programas, bet kai kuriose srityse matomas regresas...


     2014 m. kovo 30 d. suėjo dešimt metų, kai „lt“ srityje buvo pradėti registruoti interneto posričių vardai, turintys savitųjų lietuvių kalbos abėcėlės raidžių. Ta proga Lietuvos kompiuterininkų sąjunga kartu su Valstybine lietuvių kalbos komisija, „Domreg.lt“ ir asociacija „Infobalt“ surengė gražiausio tokio vardo rinkimo konkursą [1, 2], paskelbtą portale „Delfi“ [3]. Šio portalo lankytojai gražiausiu išrinko vardą „klaužada.lt“ [4, 5].

     Kartu suaktyvėjo ir naujų vardų registravimas. 2014 metų pabaigoje sričių vardų su savitosiomis lietuviškomis raidėmis išaugo iki 1882 (arba 1,1 proc. nuo visų užregistruotų) [6]. Tai 305-ais daugiau negu 2013 m. pabaigoje.

     2013 m. apžvalgoje rašyta apie nesėkmingus bandymus įtraukti savitąsias lietuvių kalbos raides į planšetinių kompiuterių klaviatūras. Tai suaktyvino sprendimų paiešką. 2014 metais moksliniuose žurnaluose buvo publikuoti trys straipsniai, pateikta išsami klaviatūrų apžvalga [7], ekraninių klaviatūrų, pritaikytų lietuvių kalbai [8] ir Europos tautų kalboms [9], projektavimas. Tačiau planšetinių kompiuterių atitiktis lietuviakalbių poreikiams dar nepagerėjo.

     Ne geresnė situacija ir su kitokių kompiuterių klaviatūromis. 2014 m. spalio mėn. patikrinome nešiojamųjų kompiuterių klaviatūras Vilniaus, Kauno ir Šiaulių parduotuvėse. Iš viso buvo patikrinti 369 kompiuteriai. Nepavyko aptikti nė vieno, kurio klaviatūroje būtų bent viena savitoji lietuvių kalbos abėcėlės raidė (ą, č, ę, ė...). Tačiau apie 30 proc. kompiuterių turėjo klaviatūras su visomis rusų kalbos abėcėlės raidėmis.

     Rugsėjo mėnesį baigtas pustrečių metų trukęs darbas – projektas „Visuomenei aktualios programinės įrangos lokalizavimas, programoms reikalingų priemonių sukūrimas“ [10]. Buvo sulietuvintos keturios programos: virtualioji mokymosi aplinka „Claroline“, elektroninio portfelio rengyklė „Mahara“, buhalterinės apskaitos programa „Turbocash“, klientų ryšių valdymo programa „Vtiger CRM“, parengti du nauji žodynai: „Aiškinamasis norminis kompiuterijos terminų žodynas“ ir „Kompiuterio vartotojo teminis žodynėlis“, papildyti trys elektroniniai žodynai: „Enciklopedinis kompiuterijos žodynas“, „Anglų–lietuvių kalbų kompiuterijos žodynas“ ir „Dažnai pasikartojančių kompiuterijos frazių žodynas“, parengta vertimo atmintis. Apie šiuos darbus informuota visuomenė: balandžio–birželio mėn. surengta 20 seminarų įvairiuose miestuose – Alytuje, Druskininkuose, Kaišiadoryse, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Tauragėje, Utenoje, Vilniuje [11].

     Programinė įranga nuolat tobulinama, keičiama, atitinkamai būtina tęsti ir lokalizavimo darbus. 2013 m. apžvalgoje rašėme: „Valstybinė lietuvių kalbos komisija parengė Lietuvių kalbos plėtros informacinėse technologijose 2014–2020 m. gaires. Jose numatomos veiklos kryptys ir siūlomos priemonės, kaip daugiakalbėje skaitmeninėje aplinkoje išsaugoti kalbinę ir kultūrinę tapatybę“ [12]. Deja, gairės iki šiol tebėra nepatvirtintos...

     Ankstesnių metų apžvalgose skelbėme įvairių operacinės sistemos „Linux“ atmainų lokalizuotų išteklių procentus bei jų didėjamą. Šiais metais žymesnių pokyčių nebuvo. Sausio mėnesį išleista Birutės Leonavičienės knyga „Microsoft Office.2013“ [13], kurią anksčiau planuota išleisti 2013 m. pabaigoje. Joje aprašytos programų „Word“, „Excel“, „PowerPoint“, „Outlook“ ir „OneNote“ lietuviškos versijos. Dar vienos šio paketo programos „Access“ lietuviška versija aprašyta atskiroje verstinėje knygoje [14]. Taigi, jau turime literatūros apie visas sulietuvintas paketo „Microsoft Office“ programas. Didelę lokalizavimo darbų dalį sudaro vertimas. 2014 metais išėjo solidi Liongino Pažūsio monografija „Kalba ir vertimas“ [15].

     Reziumuojant galima pasakyti, kad metai buvo kontrastingi. Vienur matomas progresas, kitur regresas.

Doc. dr. Gintautas Grigas

(Skelbiama iš kompiuterijos leidinio ne tik mokytojams „Veidrodis“, 2015 m. vasario 20 d.)

 

Išnašos (nuorodos į šaltinius) 

1. Dešimt metų lietuviškiems interneto sričių vardams // VLKK, Naujienos, 2014-03-28. 

2. Grigas G. Dešimt metų lietuviškiems interneto sričių vardams // Veidrodis, 2014 m. kovo 30 d.

3. Gražiausio internetinio adreso su lietuviškomis raidėmis konkursas // Delfi, 2014 m. kovo 27 d. 

4. Grigas G. Lietuviški interneto sričių vardai po 10 metų ir 10 dienų // Veidrodis, 2014 m. balandžio 9 d.

5. Grigas G. Internetinių gyvenviečių adresai // Elektronika.lt, 2014 m. balandžio 22 d. 

6. LT registras. Statistika (http://www.domreg.lt/public?pg=CFF17D). Žiūrėta 2014-12-31.

7. Grigas G. Klaviatūros: nuo rašomųjų mašinėlių iki planšetinių kompiuterių // Santalka: Filologija, Edukologija. 2014, 22(1), p. 25–38.

8. V. Dagienė, G. Grigas, T. Jevsikova. The input on Mobile Devices from Cultural and Educational Aspects // Informatica, 2014, vol. 25, Nr. 3, p. 415–424.

9. Grigas G. Designing Tablet Computer Keyboards for European Languages // Localisation Focus – The international Journal of Localisation, vol. 13, 2014.

10. Raštija.lt. Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių interneto svetainė, http://www.raštija.lt/lokalizavimas.

11. Lokalizuotų kompiuterinių programų ir kompiuterijos žodynų viešinimo seminarai // Raštija.lt. Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių interneto svetainė.

12. Lietuvių kalbos plėtros informacinėse technologijose 2014–2020 m. gairės // VLKK, 2013. 

13. Leonavičienė B. Microsoft Office 2013. Vilnius: Smaltijos leidykla, 2014, 488 p.

14. Friedrichsen L. Duomenų bazių kūrimas ir valdymas. Microsoft Access (2007, 2010 ir 2013). Vertė R. Danielienė, adaptavo A. Žandaris. Vilnius: Žara, 2013, 247 p. 

15. Pažūsis L. Kalba ir vertimas. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014, 720 p.; http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2014_Monografija_Vertimas_ir_kalba.pdf 


Ankstesnių metų apžvalgos

  1. Programinės įrangos lietuvinimas 2013 metais (G. Grigas, Veidrodis, 2014 m. vasario 7 d.; VLKK.lt, 2014-02-10)  
     
  2. Programinės įrangos lietuvinimas 2012 metais (G. Grigas, Veidrodis, 2012-01-27; VLKK.lt, 2013-01-31)  
     
  3. Programinės įrangos lietuvinimas 2011 metais (G. Grigas, Veidrodis, 2012-01-27; VLKK, 2012-02-01)  
     
  4. 2001–2010 m. Lietuvybės kompiuteryje raida XXI a. pirmajame dešimtmetyje (G. Grigas. Kompiuterininkų dienos – 2011, Vilnius: „Žara“, 2011, p. 85–103; VLKK.lt, 2011-09-27)