Spausdinti
, kompiuterija
Apžvalgą nebe pirmi metai pateikia doc. dr. Gintautas Grigas. Straipsnyje apžvelgiamos labiausiai naudojamas programos – operacinės sistemos ir dokumentų rengimo programos, minimas pirmasis kompiuterinio raštingumo pagrindų vadovėlis, kuriame mokoma dirbti su lietuviškomis programomis, Lokalizavimo sekcijos įkūrimas Lietuvos kompiuterininkų sąjungoje, trečioji disertacija lokalizavimo tematika ir kt.

     Kiek programų buvo sulietuvinta 2012 metais sunku pasakyti, nes nėra lietuvinimo darbų apskaitos. Todėl apžvelgsime tik tas programas, kurias galima laikyti daugiausia naudojamomis. Tai operacinės sistemos ir dokumentų rengimo programos.

     Išleista operacinės sistemos „Windows 8“ lietuviška versija.

     Sulietuvinta internetinė programa „Microsoft Office 365“ [8]. Į ją įtrauktos programos „Microsoft Word Web App“, „Microsoft Excel Web App“, „Microsoft Word PowerPoint App“ ir „Microsoft OneNote Web App“, kuriomis galima kolektyviai rengti dokumentus (suderinamus su paketo „Microsoft Office“ programomis parengtais), pasinaudoti kitomis interneto paslaugomis.

     Bendrovės „Microsoft“ Kalbų portale [7] pateikiami dvikalbiai anglų – kitos kalbos žodynai, į kuriuos įtraukiami žodžiai ar jų junginiai, kurie čia vadinami terminais, vartojami į atitinkamas kalbas lokalizuotoje šios bendrovės programinėje įrangoje. Žodynai nuolat papildomi. 2012 metais anglų–lietuvių kalbų žodynas perkopė dešimties tūkstančių žodžių (leksinių vienetų) ribą.

     „Linux“ operacinės sistemos „Gnome“ aplinkos lietuvintojai (koordinatorius Aurimas Černius) 2012 metus pradėjo su 95 proc. išverstų eilučių, o baigė su visu 100 proc. (3.6 versija, iš viso 41442 eilutės). Tai pirmoji šios sistemos aplinka, kurios visi sąsajos tekstai išversti į lietuvių kalbą. Tačiau dokumentacija dar nepradėta versti (jos apimtis – 22.393 eilutės) [1].

     Tris kartus didesnės KDE aplinkos 2012 metų pabaigoje buvo išversta 60 proc. (arba 81.474 iš 133.681) eilučių [3]. Platinamojo paketo „Debian“ – 27 proc. (52.777 iš 191.027) eilučių [9].

     Išleistas kompiuterinio raštingumo pagrindų vadovėlis, kuriame mokoma dirbti su lietuviškomis programomis (Dainius Dulinskas ir Jolanta Dulinskienė „Lietuviška ECDL 5.0 visiems. Lietuviška programų versija“, Kaunas: „Prografika“, 2012). Iki šiol išleista nemažai knygų ECDL kursams, bet jose buvo mokama dirbti su angliškomis programomis.

     Susikūrė Lietuvos kompiuterininkų sąjungos Lokalizavimo sekcija. Steigiamasis susirinkimas įvyko 2012 m. kovo 21 d. Sekcijos pirmininku išrinktas Gintautas Grigas, pavaduotojais Rimas Kudelis ir Rytis Umbrasas.

     Atnaujinta ilgą laiką buvusi neveikli svetainė lietuvybė.lt. Ją tvarkyti ir prižiūrėti ėmėsi Rimas Kudelis.

     Lokalizavimo sekcijos iniciatyva mobiliųjų paslaugų teikėjai buvo paraginti tarnybines SMS žinutes rašyti taisyklinga lietuvių kalba, t. y. vartoti lietuvių kalbos abėcėlę. Prie šios akcijos prisijungė Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Valstybinė kalbos inspekcija ir Ryšių reguliavimo tarnyba. „Teledema“ atsakė, kad nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. žinutes rašys taisyklinga kalba, „Bitė“ prie lietuvių kalbos abėcėlės pereis palaipsniui iki metų pabaigos, „Eurocom“ ir „Omnitel“ stengsis tai padaryti, o „Tele2“ ir toliau linkusi ignoruoti lietuviškus rašmenis.

     Iki metų pabaigos „lt“ srityje buvo užregistruotas 1671 posričių vardas, turintis savitųjų lietuvių kalbos abėcėlės raidžių [6]. Prieaugis nežymus – tik 38-iais daugiau, negu jų buvo metų pradžioje. Peržvelgus valstybės institucijų, mokymo įstaigų internetinius adresus, matyti, jog tokių vardų galėtų būti kelis kartus daugiau.

     2012 m. gruodžio 20 d. Vilniaus universiteto doktorantė Dainora Maumevičienė apgynė disertaciją „Vertimo strategijos lokalizuojant programinę įrangą“ [2]. Tai trečioji disertacija Lietuvoje lokalizavimo (konkrečiau – lietuvinimo) tematika. Pirmąją technologijos mokslų srityje apgynė Rimgaudas Laucius (2007 m.), antrąją fizinių mokslų srityje – Tatjana Jevsikova (2009 m.), o ši trečioji jau iš humanitarinių mokslų. Taigi tokiu lygiu programinės įrangos lokalizavimas jau yra pristatytas trijose mokslo srityse (iš šešių).

     Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institute 2012 m. balandžio mėnesį pradėtas vykdyti projektas „Visuomenei aktualios programinės įrangos lokalizavimas, programoms reikalingų priemonių sukūrimas“ [10]. Tai dalis darbų (apie 10 proc.) pagal Vyriausybės patvirtintą programą [5], pradėtą rengti 1997 m. [4]. Projekte numatyti programų lokalizavimo ir terminijos darbai: lokalizuoti keturias programas – „Claroline“, „Mahara“, „TurboCash“ ir „vTiger CRM“, papildyti „Enciklopedinį kompiuterijos žodyną“ (iki 4500 žodžių) ir jo priedą „Anglų–lietuvių kalbų žodynėlį“ (iki 15.000 žodžių), padvigubinti kompiuterijos frazių žodynėlį, parengti aiškinamąjį norminį kompiuterijos žodyną (6000 žodžių) aiškinamąjį kompiuterio naudotojo žodynėlį (1000 žodžių) ir vertimo atmintį (100.000 vertimo segmentų).

Doc. dr. Gintautas Grigas

(Skelbiama iš kompiuterijos leidinio ne tik mokytojams „Veidrodis“, 2013 m. sausio 26 d.)


Šaltiniai
 

1. Gnome 3.6 stabili, http://l10n.gnome.org/releases/gnome-3-6/.

2. Grigas G. Apginta humanitarinių mokslų disertacija iš programinės įrangos
lokalizavimo
, Elektronika.lt, 2012-12-31.

3. KDE Localisation – Apps – stable kde4, http://l10n.kde.org/stats/gui/stable-kde4/team/.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d nutarimas Nr. 319 „Dėl Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2007–2010 metų programos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 40-1487).

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1304 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 319 „Dėl lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2007–2010 programos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 125-5388).

6. LT registras. Statistika, http://www.domreg.lt/public?pg=CFF17D.

7. Microsoft Language Portal, http://www.microsoft.com/Language/en-US/Default.aspx.

8. „Microsoft Office 365“ paslauga jau Lietuvoje, lrytas.lt, 2012-06-28.

9. Status of the l10n in Debian – ranking PO files between languages, http://www.debian.org/international/l10n/po/rank.

10. Visuomenei aktualios programinės įrangos lokalizavimas, programoms
reikalingų priemonių sukūrimas
, esparama.lt.


Ankstesnių metų apžvalgos

2011 m.

Programinės įrangos lietuvinimas 2011 metais („Veidrodis“, 2012-01-27; VLKK Naujienose, 2012-02-01)

2001–2010 m.

Lietuvybės kompiuteryje raida XXI a. pirmajame dešimtmetyje („Kompiuterininkų dienos – 2011“, Vilnius: „Žara“, 2011, p. 85–103; VLKK Naujienose, 2011-09-27)

2009 m.

Programinės įrangos lietuvinimas 2009 metais („Veidrodis“, 2010-01-28; Elektronika.lt, 2010-02-02)

2008 m.

Lietuvybė kompiuteriuose 2008 metais („Naujausios žinios“, nr. 17 (1145), 2009-01-28, p. 4 / „Lietuvos aido“, nr. 17 (10692), 2009-01-28, priedas; VLKK Naujienose, 2009-01-29)

2007 m.

Programinės įrangos lietuvinimas 2007 metais („Veidrodis“, 2008-02-11)