Spausdinti
, kalbos politika
2013-ieji Seimo paskelbti Tarmių metais. Pradedamas įgyvendinti 2012 m. spalio 16 d. Vyriausybės patvirtintas Tarmių metų priemonių planas, skelbiamas Roberto Jucaičio sukurtas metų ženklas...

 

     2012 metų kovo 27 d. Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvoje sparčiai nyksta tarmių gyvoji tradicija, 2013 metus paskelbė Tarmių metais. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. spalio 16 d. patvirtino Tarmių metų priemonių planą (Žin., 2012, Nr. 123-6191), kurį parengė Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko sudaryta valstybės institucijų ir mokslo įstaigų atstovų darbo grupė. Patvirtintame plane pirmenybė teikiama priemonėms, populiarinančioms tarmes, užtikrinančioms jų išsaugojimą, tęstinius tyrimus ir sklaidos darbus.

     Grafikos dizaineris Robertas Jucaitis sukūrė Tarmių metų ženklą, kuris lydės visus Tarmių metų renginius (žr. pav.).

    

 

 

 

 

 

     Kalbos komisija pagal galimybes skirs lėšų Tarmių metų priemonių plane nurodytoms priemonėms ir prisidės prie jų įgyvendinimo.

Vilija Ragaišienė, VLKK Programų sk. vedėja