Spausdinti
, leksika
Valstybinė lietuvių kalbos komisija spalio 28 d. posėdyje protokoliniu nutarimu Nr. PN-6 patvirtino rekomendacinio Svetimžodžių atitikmenų sąrašo pirmąją dalį.

 

            Valstybinė lietuvių kalbos komisija spalio 28 d. posėdyje protokoliniu nutarimu Nr. PN-6 patvirtino rekomendacinio Svetimžodžių atitikmenų sąrašo pirmąją dalį.
        
             Tęstinis Svetimžodžių atitikmenų sąrašas rengiamas vadovaujantis Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340 (Žin., 2000, Nr. 95-2995; 2010, Nr. 88-4668), ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. gegužės 27 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-4 patvirtintais Rekomendacijų dėl svetimžodžių vartojimo teikimo principais.
          
             Sąrašas rengiamas naudojantis Kalbos komisijos užsakymu Lietuvių kalbos instituto Kalbos kultūros skyriaus vykdomo projekto „Naujųjų lietuvių kalbos svetimžodžių vartosenos tyrimas: 1998–2008“ medžiaga, šio instituto Leksikografijos centro ir Kalbos komisijos sekretoriato darbuotojų iš įvairių šaltinių renkamais duomenimis, VLKK konsultacijų banko informacija. Sąrašą dalimis svarsto Kalbos komisijos išplėstinė Žodyno pakomisė.
         
              Sąraše teikiami naujųjų svetimžodžių atitikmenys: lietuviški žodžiai, pvz., outletas –  išparduotuvė, arba žodžių junginiai, pvz., longbordasilgoji riedlentė, jei tokių nėra – adaptuotos, t. y. prie lietuvių kalbos sistemos fonetiškai ir morfologiškai pritaikytos, svetimžodžių formos, pvz., tortillatortilija.
           
              Į sąrašą traukiamos ir tos palyginti seniai vartojamos adaptuotos svetimžodžių formos, kurių dar nėra leksikografiniuose šaltinuose arba kurių rašyba ar kirčiavimas tuose šaltiniuose įvairuoja. Taigi šiuo sąrašu stengiamasi užpildyti ir iš seniau vartojamos leksikos norminimo spragas.
 
Siūlymus dėl svetimžodžių atitikmenų Kalbos komisija stengiasi grįsti ne tik bendrinės kalbos normų tradicijomis, bet ir šnekamosios bei rašomosios kalbos polinkiais, todėl kai kurie sąraše teikiami žodžiai dvejopai kirčiuojami (kirčiavimo gretybės teikiamos skliaustuose) ir nevienodai rašomi (rašybos gretybės atskiriamos kableliais).
 
Greta kai kurių adaptuotų atitikmenų siūlomi ir vartosenoje su jais konkuruojantys lietuviški žodžių junginiai, pvz., brusketa, itališkas skrebutis; gaspačas, ispaniška trintinė. Nors adaptuotos formos ir aprašomojo žodžių junginio reikšmė sutampa tik iš dalies, vartosenoje tokia konkurencija yra įprasta: vieni kalbos vartotojai, kliaudamiesi kultūriniu auditorijos išprusimu, renkasi adaptuotą atitikmenį (egzonimą), antri – aprašomąjį žodžių junginį, atskleidžiantį mažai žinomos sąvokos prasmę, todėl suprantamesnį plačiajai auditorijai. Treti šiuos variantus teikia greta.
 
Leksikos skolinimasis yra ilgas ir sudėtingas procesas, jo galutinių rezultatų iš anksto neįmanoma numatyti: kurie iš šiame sąraše teikiamų atitikmenų paplis, o kurie kalbos vartotojų bus pakeisti kitais, jiems priimtinesniais, parodys laikas.
 
Sąraše nurodoma: autentiška svetimžodžio forma, kalba, iš kurios arba per kurią jis yra atėjęs, siūlomi svetimžodžio atitikmenys, dažnesni nenorminiai vartosenos variantai. Kai kurių atitikmenų vartojimas tikslinamas srities nuoroda, pvz., muz. Tos pačios arba artimos reikšmės atitikmenys skiriami kableliais, skirtingos – kabliataškiais. Prie vienažodžių atitikmenų arabiškais skaitmenimis nurodomos kirčiuotės. Dviejų ar daugiau atitikmenų seka sąraše nėra atsitiktinė – ją pagal tam tikrus vertinimo kriterijus nustato Kalbos komisija: vienais atvejais pirmenybė teikiama lietuviškam atitikmeniui, pvz., kruopainiai, kuskusas, kitais atvejais– adaptuotai formai, pvz., lazanija, lakštinių apkepas.
 
Kalbos komisija nuoširdžiai dėkoja portalo „Delfi“ lankytojams, aktyviai siūliusiems svetimžodžių atitikmenis, taip pat Kalbos komisijos interneto svetainės lankytojams, dalyvavusiems apklausose dėl svetimžodžių atitikmenų.
         
              Sąrašo rengėjai laukia pastabų ir siūlymų elektroniniu paštu vlkk@vlkk.lt.