Spausdinti
, programos
Skelbiame Programų sk. vedėjos V. Ragaišienės pranešimą „Tarmių tyrimai ir VLKK kuriamos programos: patirties sklaida“, skaitytą seminare Alytuje. Ateinančiais metais Kalbos komisija rems Veisiejų, Šlavantų, Kapčiamiesčio, Seirijų ir Metelių šnektų tyrimus, paramos tarminiams projektams gali kreiptis visų regionų mokytojai.

Gruodžio 23 d. Programų skyriaus vedėja Vilija Ragaišienė lankėsi Veisiejų regioninio parko direkcijoje ir Lazdijų krašto muziejuje. Susitikimų metu aptarti Veisiejų, Šlavantų, Kapčiamiesčio, Seirijų ir Metelių šnektų tyrimai, kuriuos numatyta ateinančiais metais remti pagal Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 metų programą. Taip pat kalbėta apie galimybę kaupti pietų aukštaičių šnektų garso įrašus, rinkti medžiagą įvairia tematika, nutarta susitikti su Lazdijų rajono mokytojais lituanistais dėl šio krašto šnektų faktų kaupimo.

Tą pačią dieną Vilija Ragaišienė dalyvavo Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje vykusiame seminare „Kai kurie lituanistinės veiklos aspektai“, surengtame Vilniaus pedagoginio universiteto Lituanistikos fakulteto dėstytojų Alytaus miesto ir rajonų mokytojams. Vilija Ragaišienė perskaitė pranešimą Tarmių tyrimai ir VLKK kuriamos programos: patirties sklaida“.

 

Kalbos komisija finansiškai paremtų mokytojų ir moksleivių tarmių (šnektų) duomenų rinkimo projektus.
Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 5) 275 60 95,
el. paštu
vilija.ragaisiene@vlkk.lt.