Spausdinti
, programos
Kalbos programų koordinavimo ir ekspertų tarybų nariai iš viso įvertino programas vykdžiusių 24 institucijų 39 metines ir 20 baigiamųjų ataskaitų.

        2011 m. vasario 24 d. vykusiame Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdyje buvo patvirtintos Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 m. programą (kodas 2.6) ir Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programą (kodas 2.9) vykdžiusių institucijų metinės ir baigiamosios ataskaitos.  

      2010 m. Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 m. programą vykdė 5 institucijos (15 temų), Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programą – 28 institucijos (40 temų). 

      Kalbos programų koordinavimo ir ekspertų tarybų nariai iš viso įvertino  programas vykdžiusių 24 institucijų 39 metines ir 20 baigiamųjų ataskaitų. Dauguma pateiktų ataskaitų atitiko keliamus reikalavimus ir buvo įvertintos teigiamai. Tik kelios ataskaitos Koordinavimo tarybos sprendimu grąžintos institucijoms tikslinti.  

       Patikslintos Lietuvių kalbos instituto ir Vilniaus universiteto baigiamosios ataskaitos bus svarstomos pakartotinai kartu su parengtais leidinių rankraščiais. 

 

____________________

Plačiau apie Programų skyriaus veiklą žr. skyriuje „Programos“.