Spausdinti
, kalbos politika
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. 1279 „Dėl Tarmių metų priemonių plano patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 123-6191) patvirtino Tarmių metų priemonių planą, kurį parengė Ministro Pirmininko sudaryta valstybės institucijų ir mokslo įstaigų atstovų darbo grupė. Kalbos komisijai darbo grupėje atstovavo Programų skyriaus vedėja Vilija Ragaišienė...

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. 1279 „Dėl Tarmių metų priemonių plano patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 123-6191) patvirtino Tarmių metų priemonių planą, kurį parengė Ministro Pirmininko sudaryta valstybės institucijų ir mokslo įstaigų atstovų darbo grupė (Kalbos komisijai atstovavo Programų skyriaus vedėja Vilija Ragaišienė). Patvirtintame plane pirmenybė teikiama priemonėms, populiarinančioms tarmes, užtikrinančioms jų išsaugojimą, tęstinius tyrimus ir sklaidos darbus.

Kalbos komisija, kartu su kitais vykdytojais atsakinga už 7 priemonių įvykdymą, ieškos galimybių 2013 m. skirti lėšų iš patvirtintų bendrųjų asignavimų, prisidės prie priemonių įgyvendinimo.