Spausdinti
, programos
Programoje numatyti tęstiniai lietuvių bendrinės kalbos ir tarmių kaitos ir sąveikos, specifinių kalbos atmainų, kitų kalbų poveikio lietuvių kalbai ir kiti tyrimai. Ypač reikalingi žmonių kalbinių nuostatų, kalbų sąveikos ir sociolingvistinės situacijos Lietuvoje bei užsienyje tyrimai...

 

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2010 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. N-1 (118) patvirtino Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą (toliau – Programa).

    Programa parengta iki šiol nepakankamai Lietuvoje vykdytiems kalbų sąveikos ir kaitos procesų, išorinių veiksnių poveikio lietuvių kalbai ir kalbos situacijos daugiakalbėje visuomenėje tyrimams atlikti.

    Programoje numatyti šiuo metu aktualūs tęstiniai lietuvių bendrinės kalbos ir tarmių kaitos ir sąveikos, specifinių kalbos atmainų, kitų kalbų poveikio lietuvių kalbai ir kiti tyrimai. Ypač reikalingi žmonių kalbinių nuostatų, kalbų sąveikos ir sociolingvistinės situacijos Lietuvoje ir užsienyje tyrimai.

    Programoje numatyta ir bendrinės lietuvių kalbos normų kodifikavimo problemų analizė, būtina šių normų įtvirtinimui vartosenoje. Taigi Programa apima svarbiausius dabartinės lietuvių kalbos funkcionavimo ir kaitos tyrimus, būtinus kintančiai kalbos situacijai įvertinti ir kalbos raidos procesams planuoti.

     Programą parengė doc. dr. Albinas Drukteinis (Klaipėdos universitetas), prof. dr. Vytautas Kardelis (Vilniaus universitetas), dr. Aurimas Markevičius (Vilniaus universitetas), dr. Violeta Meiliūnaitė (Lietuvių kalbos institutas), doc. dr. Meilutė Ramonienė (Vilniaus universitetas), prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia (Vilniaus universitetas) ir Vilija Ragaišienė (Valstybinė lietuvių kalbos komisija).

Parengė Vilija Ragaišienė,
VLKK Programų skyriaus vedėja