Spausdinti
Kalbos komisija savivaldybėms, Vyriausybei ir Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonei pranešė apie Vardyno pakomisės sprendimą patikslinti 17-os kaimų vardus ir 19-os kaimo vardų kirčiavimą.

2003 m. pradžioje peržiūrėti komisijos Vardyno pakomisės sprendimai dėl kai kurių Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietų vardų. 1999–2001 m. Vardyno pakomisė svarstė vietovardžių sąrašą, kuris po įvairių pildymų ir taisymų, pritarus Kalbos komisijai, išėjo kaip „Vietovardžių žodynas“ (Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002).

Gyvenamųjų vietų vardai žodyne, kiek įmanoma, teikti pagal „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyną“ (Vilnius, 1976), tačiau ištyrus šaltinius ir atsižvelgus į realią vartoseną kai kurių kaimų vardų rašyba arba kirčiavimas patikslinti (žr. toliau).

Apie patikslinimus pranešta savivaldybėms, Vyriausybei ir Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro VĮ. Registras jau suvedė kirčiavimo pakeitimus, o ar pradėti kaimų vardų keitimo procedūras spręs savivaldybės, nes pagal galiojančią tvarką „gyvenamosioms vietovėms pavadinimus savivaldybės tarybos teikimu suteikia ir keičia Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į vietos gyventojų siūlymus“ (žr. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 str.).

PATIKSLINTI GYVENAMŲJŲ VIETŲ VARDAI

I. Rašybos.

Eil. Nr.

VIETOVARDŽIŲ ŽODYNAS

ATSŽ, D. 2 (Vilnius, 1976)

1. 

Airùpė (2) [Európa (1)] 1

Európa (1) k. Vilniaus r.

2. 

Añtagluonis (1)

Añtegluonis (1) k. Tauragės r.

3. 

Avinuostà (3)

Aviniuostà (3) k. Zarasų r.

4. 

Baltrómiškės (1)

Baltrómiškė (1), k. Jonavos r.

5. 

Gaščiū́nai (1)

Gasčiū́nai (1), k. Joniškio r.

6. 

Jonùšava (1)

Janušavà (2) Kėdainių mst. d., buv. k.

7. 

Kėzaĩ (4)

Kezaĩ (4) k. Kėdainių r.

8. 

Kildìšiai (2)

Kil̃diškiai (1) k. Ukmergės r.

9. 

Kinė̃ (4) [Kenà (4)]

Kenà (4) k. Vilniaus r.

10. 

Leĩpaičiai (1)

Líepaičiai (1) k. Klaipėdos r.

11. 

Mináičiai (1)

Mėnáičiai (1) k. Radviliškio r.

12. 

Pakinė̃ (3b) [Pakenė̃ (3b)]

Pakenė̃ (3b) k., gelež st. Vilniaus r.

13. 

Pãšvinė (1)

Pãšvinės (1) k. Šiaulių r.

14. 

Sẽnas Dū́kštas (1)

Dūkštẽliai (2) k. Ignalinos r.

15. 

Stapõniškė (1)

Stepõniškė (1) k. Šiaulių r.

16. 

Šìlvėnai (1) [Šìlvienai (1)]

Šìlvienai (1) k. Šakių r.

17. 

Valkãkiemis (1)

Vilkãkiemis (1) k. Kaišiadorių r.

II. Kirčiavimo pakeitimai.

Eil. Nr.

VIETOVARDŽIŲ ŽODYNAS

ATSŽ, D. 2 (Vilnius, 1976)

1. 

Aukštãgirė (1), Aukštãgirės [Aukštagìrė (2)]

Aukštagìrė (2) k. Šilalės r.

2. 

Bedaliaĩ (4), Bedalių̃ [Bedaliaĩ (3b)]

Bedaliaĩ (3b) k. Šakių r.

3. 

Bratóniškės (1), Bratóniškių

Bratonìškės (2) 2 k. Vilniaus r.

4. 

Dul̃kių Laũkas (2), Dul̃kių Laũko

Dùlkių Laũkas (2) k. Šilalės r.

5. 

Geruliaĩ (4), Gerulių̃ [Gerùliai (2)]

Gerùliai (2) 2 k. Prienų r.

6. 

Išdagaĩ (3b), Išdagų̃

Išdagaĩ (4) k. Šakių r.

7. 

Kalnỹčiai (2), Kalnỹčių

Kalnýčiai (1) k. Kauno r.

8. 

Kibỹšiai (2), Kibỹšių

Kibýšiai (1) k. Varėnos r.

9. 

Kliepšiaĩ (3), Kliepšių̃

Klíepšiai (3) k. Ukmergės r.

10. 

Kukučiaĩ (4), Kukučių̃

Kukučiaĩ (3b) k. Ignalinos r.

11. 

Kū́tymai (1), Kū́tymų

Kū̃tymai (1) k. Šilalės r.

12. 

Maldū́nai (1), Maldū́nų

Maldū̃nai (2) k. Šilalės r.

13. 

Perū́nai (1), Perū́nų

Perū̃nai (2) k., vs. Vilniaus r.

14. 

Põnkiškiai (1), Põnkiškių

Poñkiškiai (1) k. Alytaus r.

15. 

Prūseliaĩ (3a), Prūselių̃

Prūseliaĩ (3b) k. Šakių r.

16. 

Radỹščius (2), Radỹščiaus

Radýščius (1) k. Varėnos r.

17. 

Rėkyvà (2), Rėkỹvos

Rėkýva (1) Šiaulių mst. dalis, buv. k.

18. 

Ruklà (2), Rùklos

Ruklà (4) mstl., k. Jonavos r.

19. 

Skrebótiškis (1), Skrebótiškio

Skrebõtiškis (1) k. Pasvalio r.

1 Skliaustuose nurodomos gretutinės formos, neoficialiojoje vartosenoje nelaikomos klaida.

Duomenis pateikė dr. M. Razmukaitė, doc. dr. A. Pupkis
Parengė Aistė Pangonytė